Nieuws
Maatschappelijke diensttijd jongeren ten einde

De gemeente steekt komend jaar geen geld meer in de maatschappelijke diensttijd (MDT) voor jongeren. Dit jaar is daar nog ruim 45.000 euro voor vrijgemaakt. Eind 2019 vroeg de gemeenteraad om de invoering van MDT. Zo moesten jongeren uit het voortgezet onderwijs als vrijwilliger iets terug doen voor de maatschappij en tegelijk als stagiair werkervaring op doen. De Talentenloods trok het project, dat in 2021 startte. Er is nu 7500 euro uitgetrokken om MDT te evalueren.

Volgens de gemeente lag er voor 2023 wel een MDT-plan doch dat week te veel af van de oorspronkelijke doelstellingen van MDT. Ook was er geen lange termijn perspectief omdat de opzet nogal afweek van de landelijke richtlijnen inzake MDT.

Vanwege de coronapandemie en de in dat kader genomen maatregelen volgden leerlingen van middelbare scholen feitelijk geen MDT. Een woordvoerster van B&W liet Vlietnieuws eerder weten ‘Voor alle deelnemende partners van het MDT geldt dat het nog niet mogelijk is geweest het MDT-project te realiseren, door een combinatie van corona maatregelen en planning van de scholen’.

MDT in Leidschendam-Voorburg richtte zich op jongeren in het VMBO. Het ging om twee klassen die er in een half jaar minstens 80 uur aan moeten besteden. LVTV (lokale omroep), Midvliet (lokale omroep), Dans aan de Vliet (dansschool in Leidschendam), Stichting Aight (Haags hiphop-centrum) en Funky Music School (muziekschool Den Haag-Voorburg met vestiging in de Fransstraat Voorburg) kregen subsidie in het kader van MDT.

De ontvangers van subsidies boden de jongeren stageplaatsen en begeleiding aan. Een deel van de begeleiding vond plaats tijdens de onderwijsuren van de school. Talentontwikkeling stond centraal. De jongeren zelf konden meepraten en -beslissen over de invulling van hun MDT. Medewerkers van Talentenloods hielden intakegesprekken met de leerlingen om te bepalen bij welke organisatie zij het beste pasten. Het geheel werd overzien door een Projectteam MDT

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter