Nieuws
Geen extra maatregelen openbaar vervoer

De bestaande maatregelen in het openbaar vervoer blijven. Er hoeven geen extra maatregelen te worden genomen. De impact van de coronacrisis op het openbaar vervoergebruik is echter nog te groot om eerdere maatregelen terug te draaien. Dat heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), concessieverlener openbaar vervoer, bekend gemaakt.

De reizigersaantallen van het openbaar vervoer trekken weliswaar aan, maar de jaarlijkse groei zoals men  die jaren vóór de coronacrisis kende, blijft nog achterwege. In deze regio lopen de vervoersbedrijven HTM, RET (Rotterdam) en EBS (regionaal vervoer) daardoor nog altijd fors inkomsten mis.

MRDH reserveerde deze zomer 37 miljoen euro om de vervoerders tegemoet te komen. Er blijft dan nog een financiële opgave voor de vervoerders, maar op deze manier wordt grootschalig afschalen van het openbaar vervoer het komend jaar voorkomen. Vervoerbedrijven houden wel de ruimte voor de gebruikelijke wijzigingen van de dienstregeling, waarbij het vervoeraanbod zo goed mogelijk aansluit op de vervoervraag.

Het reisgedrag van mensen is sinds de coronacrisis veranderd, vooral omdat forenzen vaker thuiswerken of op afstand vergaderen. Pas op langere termijn wordt zichtbaar welke precieze blijvende impact dit heeft op de reizigersaantallen. Tegelijkertijd mag verwacht worden dat de verstedelijking, economische groei en de overstap naar duurzaam vervoer in de toekomst tot een toenemend gebruik van het openbaar vervoer zullen leiden.

De vervoerders kampen met een personeelstekort. Een hoog ziekteverzuim en een krappe arbeidsmarkt zijn hiervan de oorzaak. Hierdoor kon de overstap van reguliere zomerdienstregeling naar winterdienstregeling niet volledig doorgaan, waardoor tijdelijk op verschillende lijnen met lagere frequenties wordt gereden. De vervoerders nemen verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat de geplande dienstregeling zo snel mogelijk weer volledig kan worden uitgevoerd.

De nu vastgestelde maatregelen gelden voor 2023 en 2024. Uiterlijk 1 april 2023 wordt bekeken of de reizigersaantallen aanleiding geven tot herziening van de besluiten. (foto MRDH)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter