Nieuws
Noodkreet bewoners Voorburgse Emmastraat

Bewoners van het Emmastraatcomplex in Voorburg – 96 sociale woningen die woningcorporatie WoonInvest wil slopen ten behoeve van nieuwbouw – hebben zich in een brandbrief tot wethouder Bianca Bremer gewend. De wethouder voorkwam de sloop van de panden door ze ‘voorlopig’ als gemeentelijk monument aan te wijzen. WoonInvest ageert daar tegen en heeft nu het overleg met de buurtbewoners gestaakt. De brief van de bewoners luidt aldus:

Geachte mevrouw Bremer,

Eind juni heeft u – het gemeentebestuur – besloten tot de voorlopige aanwijzing van het Emmastraatcomplex als monument. Met uw keuze voor behoud en renovatie van onze buurt is de bewonerscommissie zoals u weet heel blij.

Maar inmiddels moeten wij ons ook alweer serieus zorgen maken over het vervolg. Dat komt voort uit de weinig constructieve houding van WoonInvest tegenover uw en onze wens om het Emmastraatcomplex te behouden. En met ‘weinig constructief’ drukken we ons voorzichtig uit: WoonInvest heeft het overleg met de bewonerscommissie namelijk opgezegd.

Onze bewonerscommissie is al lange tijd gesprekspartner van WoonInvest waar het gaat om de toekomst van het complex. Eind vorig jaar zijn wij daarom in de gelegenheid gesteld om advies te geven over het (voorgenomen) besluit van WoonInvest tot sloop-nieuwbouw. Onze positie in het overleg en het recht op advies is gestoeld over de Wet op het Overleg Huurders Verhuurders; de Overlegwet. Zoals u weet hebben wij in ons advies gepleit voor renovatie in de plaats van sloop-nieuwbouw. Met redenen omkleed en natuurlijk omdat 83% van de bewoners een voorkeur voor renovatie heeft aangegeven.

Ook al heeft WoonInvest ons advies naast zich neergelegd, toch zijn wij in gesprek gebleven, met name over de vormgeving van mogelijke nieuwbouw en over een sociaal plan. Overigens in de wetenschap, dat met de mogelijke aanwijzing tot monument renovatie weer in beeld zou komen.

Ondanks onze constructieve houding is WoonInvest in de periode rond uw besluit tot aanwijzing van onze buurt als monument het bestaansrecht en de representativiteit van onze bewonerscommissie in twijfel gaan trekken. Dat legt al vanaf het voorjaar extra druk op de leden van de bewonerscommissie. Na uw besluit om het Emmastraatcomplex aan de wijzen als monument heeft WoonInvest het overleg met ons zelfs opgezegd. Men erkent de bewonerscommissie niet meer als gesprekspartner namens de bewoners. Wij voldoen ongetwijfeld aan alle voorwaarden van de Overlegwet en hebben in meerdere (keurige) brieven WoonInvest op andere gedachten proberen te brengen, maar de corporatie heeft er voor gekozen om er met gestrekt been in te gaan. Begin september hebben we WoonInvest voorgesteld om het verschil van mening over onze representativiteit gezamenlijk voor te leggen aan de geschillencommissie die de Overlegwet kent. Maar ook daar gaat men niet op in. We zullen dat nu zelf moeten doen, want we zijn ervan overtuigd dat WoonInvest handelt in strijd met de Overlegwet.

Wij ervaren het optreden van WoonInvest niet alleen als een klap in het gezicht van de bewoners en onze commissie, maar ook in dat van het gemeentebestuur. Net als wij wilt u de buurt behouden en een renovatieplan moet wettelijk op de instemming van 70% van de bewoners kunnen rekenen. Dat vereist om te beginnen constructief overleg tussen de corporatie en de bewoners(commissie). Door niet met de bewonerscommissie te willen praten frustreert WoonInvest ook de keus van het gemeentebestuur.

Een ander kwalijk aspect aan de onwillige houding van WoonInvest is dat de woningen intussen wel worden onttrokken aan de reguliere verhuur. Al geruime tijd wordt bij verhuizing van een huurder de woning niet of tijdelijk (‘anti-kraak’) verhuurd. Inmiddels betreft dat al bijna 1/3 deel van de huizen. Dat kan alleen met instemming van de gemeente wanneer het complex als actiegebied is aangewezen. En dat is het Emmastraatcomplex niet, want er is geen plan: noch voor sloopnieuwbouw, noch voor renovatie en er is evenmin een sociaal plan. Bovendien heeft WoonInvest laten weten nu weer meer dan een jaar nodig te hebben voor een nieuwe haalbaarheidsstudie. Het zal dus nog jaren kunnen duren voordat er echt iets gebeurt.

Wanneer al die tijd woningen niet regulier verhuurd worden gaat ten koste van de leefbaarheid. Niets ten nadele van korte-termijn-huurders, maar het is ontwrichtend voor de sociale structuur van onze buurt. De lelijke term hiervoor is ‘uitroken’, met als effect dat het geloof van de zittende huurders in de toekomst van de buurt verloren gaat. Dat mag in het Emmastraatcomplex niet gebeuren.

Wij verzoeken het gemeentebestuur dan ook om op grond van de huisvestingsverordening niet langer in te stemmen met het onttrekken van onze woningen aan de reguliere verhuur. Daarnaast zouden wij graag de gelegenheid krijgen om in gesprek met u de benarde positie van de bewoners en onze commissie toe te lichten. Natuurlijk in de hoop dat u ons zult willen steunen in onze pogingen om WoonInvest tot rede te brengen en de bewoners(commissie) te respecteren. Dat is ons inziens een belangrijke voorwaarde om het Emmastraatcomplex te kunnen behouden.

Met vriendelijke groet, De bewonerscommissie Project Emma.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter