Nieuws
Geen geld voor alarmvoorziening senioren

B&W hebben een subsidie van 150.000 euro ten behoeve van een alarmvoorziening voor senioren (personenalarmering) geschrapt. De subsidie was aangevraagd door welzijnsorganisatie Woej, Woonzorg centra Haaglanden (WZH) en Florence.

In een ambtelijk stuk over het besluit staat: ‘Welke consequenties de afbouw personenalarmering heeft, is lastig te bepalen. Partijen gebruiken de subsidie verschillend en primair verantwoordelijk voor deze voorziening zijn zorgverzekeraars’.

‘Een ongewenst effect voor de gemeente zou zijn dat de meest kwetsbare inwoners die zelf geen personenalarmering kunnen betalen geen gebruik meer kunnen maken van deze voorziening. Dit terwijl ze het wel voor hun veiligheid nodig hebben’.

‘Met de huidige aanbieders zal gekeken worden hoe dit kan worden opgevangen. Er zal worden gemonitord of er schrijnende gevallen zijn. In dat geval zal worden gekeken naar de best mogelijke oplossing. Een vergoeding voor personenalarmering valt binnen de collectieve zorgverzekering vanuit de gemeente’.

De subsidie werd gegeven in het kader van de ‘Zelfredzame inwoner’. Waarom B&W tot het schrappen ervan hebben besloten is onduidelijk. (illustratieve foto)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter