Nieuws
CDA: nu aanpak menstruatiearmoede
Het CDA in deze gemeente maakt zich zorgen om menstruatiearmoede. Wanneer worden vrouwen in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk door gebrek aan financiële middelen niet meer gehinderd om de hele maand deel te nemen aan het sociale leven en onderwijs? Het armoedefonds opende dit jaar het 1000e uitgiftepunt voor menstruatieproducten in Utrecht. In Schotland geldt vanaf 15 augustus een wet waardoor tampons en maandverband gratis zijn. Ook in andere landen worden tampons en maandverband met name op scholen gratis uitgedeeld. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland, Engeland, Botswana en verschillende Amerikaanse en Australische staten. Kenia was in 2018 het eerste land ter wereld met maatregelen op dit terrein.
,,Het CDA diende in 2021 samen met CU-SGP, D66, GroenLinks en PvdA een motie in die opriep mogelijkheden te onderzoeken om onder andere menstruatie-schaamte, sociale armoede en uitval van lessen en colleges bij meisjes en vrouwen te voorkomen door het (helpen) verstrekken van menstruatieproducten. Ondanks dat de motie destijds met grote meerderheid werd aangenomen, heeft de raad tot op heden geen actie naar aanleiding van deze motie gezien”, zo verduidelijkt CDA-gemeenteraadslid Diederik Visser.
,,Uit onderzoek van non-profitorganisatie Plan International blijkt dat in Nederland gemiddeld 1 op de 10 meisjes en vrouwen geen geld heeft om iedere maand tampons of maandverband te kopen. Het moet zo langzamerhand, zeker in deze dure en onzekere tijden voor velen, tot een betere infrastructuur voor hulp komen in onze gemeente. Het CDA hoopt dat dit College de handschoen weer opneemt en aan de slag gaat.”
Het CDA stelt daarom de volgende vragen aan B&W:
= Het college van B&W heeft voor het laatst op 24 juni een update gegeven van de huidige stand van zaken rondom de uitvoering van de motie ‘verstrekking menstruatieproducten, als sociale opdracht’. Wat is de huidige stand van zaken,
= In haar update op 24 juni gaf het college aan over te gaan tot een pilot met scholen. Hoe staat dat in verhouding tot het expliciete verzoek in de bovengenoemde motie om eerst de uitkomsten van de inventarisatie en onderzoek voor te leggen aan de raad,
= Wanneer denkt het college terug te kunnen komen bij de gemeenteraad met de uitwerking van de uit te voeren inventarisatie en onderzoek zodat de gemeenteraad, naast kennisneming van de maatregelen in uitvoering, ook het debat over dit essentieel thema kan betrekken bij de discussie over een breder armoedebeleid en/of specifiek armoede beperkende maatregelen zoals rond beschikbaarheid van menstruatieproducten,
= Heeft het college zicht op of er een duidelijke toename is van het aantal personen waarvoor de beschikbaarheid van menstruatieproducten een probleem vormt in de gemeente,
= Is het college bereid om de financiële voorziening voor de uitvoering van de bovengenoemde motie te verhogen, gelet op het bredere probleem voor grotere delen van de samenleving en zo ja, met hoeveel,
= Ziet het college mogelijkheden, al dan niet in samenwerking met anderen, deze voorziening structureel te maken,
= Zo nee, wat zijn daarvoor dan de overwegingen,
= Is het college bereid om in overleg samen met of via het Armoedefonds meer locaties te openen in de gemeente,
= Is het college het met het CDA eens dat deze 6 locaties voor een gemeente met de omvang van Leidschendam-Voorburg in ieder geval onvoldoende is,
= Communiceert de gemeente via bij de gemeente bekende instellingen dat bij zulke locaties gratis menstruatieproducenten te verkrijgen zijn?
Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter