Nieuws
Ook vraagtekens GBLV bij jeugdflat Leidschendam

In navolging van oppositiepartijen GroenLinks en SP plaatst nu ook coalitiepartij GBLV vraagtekens bij het plan een flat voor jongeren te gaan bouwen op Vlietweg 3, direct naast de rotonde met de Nieuwstraat. Dat blijkt uit vragen die gemeenteraadslid Marien van Wijk B&W over het project heeft gesteld.

,,Projectontwikkelaar Wibaut heeft plannen voor een appartementencomplex ontwikkeling aan de Vlietweg 3 te Leidschendam. Dit zullen vooral woningen worden voor de doelgroep woningzoekenden tussen 18 en 28 jaar. Vanuit de omgeving zijn er bezwaren tegen deze plannen welke zich vooral spitsen op de hoogte en de massa. Actiegroep Vlietweg 3 is hier actief mee bezig namens de omwonenden’’, aldus Van Wijk.

,,Na 3 inloopavonden voor het participatietraject is ondergetekende, op uitnodiging van de actiegroep, ter plekke gaan kijken. Grond (locatie houthandel Groenewegen/Haalhout) voor het plan is aangekocht door Wibaut en een stuk groen bij de rotonde behoort aan de gemeente Leidschendam-Voorburg welke ook bij de ontwikkeling betrokken is. Hierdoor komt het 17,5 meter hoge pand dicht bij de Vlietweg/Nieuwstraat. Aan de andere zijde bevindt zich een sloot met aan de overzijde grond waar voorheen volkstuinen waren gehuisvest (kant Overgoo).’’

,,Hierdoor zijn de navolgende vragen ontstaan: Kunt u aangeven of de grond aan de andere zijde van de sloot eigendom is van de gemeente (voormalige volkstuinen)? 2. Zo ja, is het mogelijk om het appartementencomplex zo te bouwen dat deze op de grond van de voormalige volkstuinen begint en over de sloot gaat? Zo ja, is het dan mogelijk om trapsgewijs te bouwen? Kant Overgoo hoger (meer dan 17.5 meter) en richting de Vlietweg maximaal 8 meter. Zo ja, kan het pand zodanig ontwikkeld worden dat de groenstrook aan de Vlietzijde niet bebouwd hoeft te worden en groen kan blijven? Zo ja, is het dan mogelijk om een stuk ontsluiting en parkeergelegenheid ook aan die zijde (Overgoo) te creëren? En zo ja, is het dan mogelijk, als er meer appartementen kunnen komen, om ook appartementen voor ouderen te creëren?’’

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter