Nieuws
Subsidiesysteem wordt aangepakt

Sociale-, maatschappelijke- en culturele organisaties kunnen in 2023 meer dan de nu beschikbare 9 miljoen euro subsidie krijgen, als de gemeenteraad dat wil. ,,U bent budgethouder’’, aldus wethouder Philip van Veller in een beraad met een commissie uit de gemeenteraad. ,,U kiest. Via de begroting kan van alles. Het is niet in beton gegoten.’’

De betrokken organisaties vroegen de gemeente 11,3 miljoen euro voor hun activiteiten. De wethouder en zijn ambtenaren sneden vervolgens in dat pakket zodat het op 9 miljoen euro uit kwam. Dit tot grote woede van de organisaties. Er was ook forse kritiek van woordvoerders van de diverse politieke partijen.

In het debat deed Van Veller een aantal toezeggingen:

= In de subsidiehoogte is nu 3,8 procent voor inflatie en stijgende personeelskosten verwerkt. Vanwege de almaar verder stijgende inflatie wordt dat percentage aangepast,

= B&W gaan de betrokken organisaties helpen de stijgende energielasten te bestrijden. Daarvoor komen binnenkort voorstellen,

= Er komt een nieuw beleid inzake de verhuur van gemeentelijke panden, waar de betrokken organisaties nu vaak in zitten,

= De uitwerking van de nu gemaakte keuzes in de verdeling van de subsidies wordt voor de zomer 2023 bekeken. Indien nodig volgen er bijstellingen,

= De gemeente wil met een aantal organisaties een langjarige verbintenis aangaan om continuïteit in activiteiten te waarborgen,

= Een extern bureau gaat het hele subsidiesysteem evalueren, samen met de organisaties en de gemeenteraad. Aanpassingen zijn vanaf 2025 voorzien.

Van Veller verdedigde zijn ingrepen. Volgens hem zijn eerder met de gemeenteraad afspraken gemaakt over gewenste activiteiten en budget (9 miljoen). ,,De organisaties kwamen er niet uit. Toen werden wij gedwongen afwegingen te maken. Dat ligt nu voor. We kunnen niet alles betalen. Er ligt nu een optimale mix aan activiteiten. Of we daarmee onze doelen halen moeten we monitoren.’’

De gemaakte keuzes ,,waren niet altijd makkelijk. Best moeilijk’’, aldus Van Veller. ,,Dit is ook geen bezuiniging. Het is nog steeds heel veel geld. Dit is ook niet onverantwoord. Er is meer gefocust op de kwetsbare groepen. Er is een goed sociaal beleid te voeren met 9 miljoen euro.’’

Dat de gemaakte keuzes risico’s in zich bergen en knelpunten met zich brengen, erkende de wethouder. Hij doelde daarbij op een afname van activiteiten. De luxe is er nu wel af, zo gaf hij aan. Tegelijk erkende hij dat subsidies bedoeld zijn voor activiteiten en niet moeten dienen om stijgende kosten, energierekeningen of oplopende huren mee te kunnen betalen.

PvdA-gemeenteraadslid Suzanne Kok stelde dat een kaalslag dreigt door de subsidie-ingreep. Ze zei zich grote zorgen te maken over met name het jongerenwerk, de wijk- en buurtcentra, het sociaal servicepunt en de activiteiten voor nieuwkomers. Ed van der Schaft (SP) sloot zich bij Koks woorden aan. Volgens hem moet er in deze tijd niets geschrapt worden, maar moeten er juist activiteiten worden toegevoegd.

Ole Heil (VVD) erkende dat het niet goed gaat met het subsidiesysteem en dat een evaluatie nodig is. De liberalen gaan echter akkoord met de door Van Veller gemaakte keuzes alhoewel ook Heil ervoor pleitte zaken als energierekeningen daar uit te halen.

Frank Wilschut (ChristenUnie) vroeg zich af waarom B&W de 9 miljoen euro niet hebben opgehoogd. Freek Steutel (GBLV) pleitte ook voor een evaluatie. Verder riep hij de betrokken organisaties op alsnog te gaan samenwerken. Hij zei niet te willen treden in de door Van Veller gemaakte keuzes. ,,Daar blijven we nog van weg.’’

Iris Feld (GroenLinks) claimde dat bij B&W geld boven inhoud gaat. Bovendien wordt er gehandeld in strijd met het Sociaal Kompas en het coalitieakkoord van VVD, GBLV en D66, zo zei ze. ,,Dit heeft enorme gevolgen. Kijk er nog eens goed naar en trek meer geld uit.’’

Namens het CDA riep ook Ron van Duffelen op tot een snelle evaluatie van het systeem. Ook het CDA wil energielasten en andere stijgende kosten uit de subsidies halen. Wouter Jorissen (D66) zei akkoord te gaan met de door Van Veller gemaakte keuzes al gaf hij wel aan ‘geschrokken’ te zijn toen hij de stukken las. D66 wil ook dat stijgende lasten uit de subsidies gehaald worden en dat het inflatie percentage van 3,8 procent wordt aangepast.

Namens 25 betrokken organisaties sprak Willy Tiekstra (Woej) de gemeenteraadsleden toe. Volgens haar waren de organisaties er uit doch liep het geheel stuk op het budget. Zij stelde dat het systeem debet is aan een onwerkbare situatie. De organisaties worden gedwongen schaarste te verdelen terwijl dat een politieke keuze is. ,,Het proces staat zwaar onder druk. Deze uitkomst kan niet wenselijk zijn.’’

Tiekstra pleitte voor het bepalen van basisvoorzieningen – wat moet écht – waarover meerjarige afspraken worden gemaakt (ook financieel). Daarnaast moet er ruimte zijn voor vernieuwing. Nu moeten nieuwe activiteiten van nieuwe aanbieders betaald worden uit het beschikbare geld waardoor iedereen minder krijgt. Bovendien gaat dit ten koste van efficiëntie en samenhang. Er treedt immers versnippering op.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter