Nieuws
Vragen over huren gemeente

D66-fractieleider Wouter Jorissen wil van B&W weten hoe het huurbeleid van gemeentelijke gebouwen er uit ziet. Hij vermoedt dat daar iets niet mee in de haak is. Dat blijkt uit vragen van het gemeenteraadslid, die zich beroept op ‘signalen’ die hij heeft gekregen.

= Hoe veel onroerend goed in bezit van de gemeente wordt op dit moment verhuurd,

= Welk indexcijfer hanteert de gemeente voor 2023 om de gevraagde huur te indexeren? Hanteert de gemeente het zelfde indexcijfer voor al haar huurders, of wordt hierin gediversifieerd,

= Is de gemeente bekend met de recente wijziging van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten die bepaalt dat de maximale huurstijging wordt gebaseerd op de loonontwikkeling in plaats van de inflatie,

= In hoeverre heeft deze wijziging invloed op de huren die de gemeente rekent en de huurinkomsten van het gemeentelijk onroerend goed? Met andere woorden: in welke gevallen past de gemeente de berekening van haar indexcijfers aan op deze wetswijziging en wat zijn daarvan de financiële consequenties,

= Welk aandeel van het gemeentelijk onroerend goed dat op dit moment in verhuur is wordt verhuurd aan verenigingen,

= Wat zou het financieel gevolg zijn als de gemeente, naar de geest van de recente wetswijziging, het indexcijfer voor gemeentelijk onroerend goed dat verhuurd wordt aan verenigingen baseert op de loonontwikkeling in plaats van inflatie?

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter