Nieuws
Welstandscommissie uit kritiek op Voorburgs parkplan

De Welstandscommissie heeft kritiek op het verbeterplan voor park Vreugd en Rust in Voorburg. De stichting Mooi Voorburg en de gemeente willen het terugbrengen in historische staat, zoals J.D. Zocher het in 1850 bedacht. De eerste vergunningen daarvoor zijn aangevraagd. De werken zouden zeven jaar moeten gaan duren. Kosten 700.000 euro. De Welstandscommissie wil er vooralsnog niet mee akkoord gaan.

Volgens de Welstandscommissie is er geen sprake van het wegwerken van achterstallig onderhoud; het Rijksmonument (dat is het park) wordt gewijzigd. Nu ligt er alleen een ‘schetsontwerp’. Dat moet nog uitgewerkt worden. De commissie wil die verdere uitwerking echter nu zien.

Mooi Voorburg en de gemeente vragen nu losse vergunningen voor delen van de plannen. De commissie zegt daar grote moeite mee te hebben. Volgens de commissie kan de ene ingreep niet los gezien worden van de andere. Door te werken met gefaseerde vergunningaanvragen voor fragmenten is er geen zicht op het totaal.

De commissie wijst erop dat het veranderen van paden ook te maken heeft met beplanting, de komst van bruggen en het plaatsen van hekwerken. Daarbij gaat het ook om ontwerpkeuzes, de uitstraling en de gebruikskwaliteit.

Wat de paden betreft wijst de commissie asfalt af. De paden waren in 1850 van zand. Gekozen zou moeten worden voor een half verhard pad in zandkleur. Kritiek is er ook op het voornemen het centrale rechte pad op de hertenkamp te vervangen door een gebogen pad. De commissie pleit voor een padverloop dat recht doet aan de bomen en vergezichten. Te denken valt ook aan een rondlopend pad over het eiland.

Wat betreft de paden in het open gebied tussen Parkweg en huize Vreugd en Rust bepleit de commissie een ontwerp waarin padenloop, beplanting en bestaande kunstwerken integraal worden afgewogen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter