Nieuws
Aanpak luchtvervuiling wacht

Wethouder Marcel Belt wil de gemeenteraad begin 2023 een mobiliteitsplan en een nieuw duurzaamheidsprogramma (inclusief energiemaatregelen) voorleggen. Middels maatregelen in beide plannen moet ook de luchtvervuiling in de gemeente verder worden teruggedrongen.

Dat bleek tijdens een vergadering van een commissie uit de gemeenteraad. De aanwezige gemeenteraadsleden wilden uitleg van Belt waarom hij een motie waarin gevraagd wordt de strenge WHO-normen inzake luchtvervuiling te gaan hanteren, niet uitvoert. Ook wilden de raadsleden horen hoe het staat met de invoering van 80 kilometer maximum snelheid op snelwegen rond de gemeente.

Volgens Belt kunnen lokale maatregelen maar tien procent van de luchtvervuiling beïnvloeden. De WHO-normen zijn voor 2030 niet te halen, zo gaf hij aan. Eind 2023 wil het kabinet met voorstellen komen om de normen stapsgewijs te gaan invoeren. De nu geldende normen uit het Schone lucht akkoord (50 procent gezondheidswinst tussen 2016 en 2030) zijn wel haalbaar, aldus Belt.

De wethouder kondigde de volgende maatregelen aan:

= voorlichting om houtstook te beperken,

= Mobiliteitsplan begin 2023,

= Nieuw duurzaamheidsprogramma inclusief energiemaatregelen begin 2023,

= Lobby richting Rijkswaterstaat voor de 80 km. op snelwegen,

= Plan voor milieuzone Damcentrum Leidschendam in 2023,

= Met standpunt kabinet toewerken naar WHO-normen.

De gemeenteraadsleden gaven aan op de nadere maatregelen te wachten.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter