Nieuws
Plan voor aanpak energiearmoede

B&W trekken 1,3 miljoen euro uit voor bestrijding van energiearmoede. Daarvan is nog 350.000 euro bestemd voor dit jaar. Daarnaast levert een specifieke uitkering van de rijksoverheid (SPUK) nog eens 1,1 miljoen euro op. Dat blijkt uit een brief van wethouder Philip van Veller aan de gemeenteraad.

Volgens de wethouder krijgen naar verwachting zo’n 7000 huishoudens in de gemeente te maken met energiearmoede. Bij de helft daarvan gaat het om alleenstaanden. Energiearmoede treedt op als meer dan 10 procent van het besteedbare inkomen opgaat aan energielasten.

Het geld wordt al volgt in 2022/2023 besteed:

= inhuur extra ambtelijke capaciteit: 50.000 euro dit jaar/150.000 euro 2023,

= steun aan het midden- en kleinbedrijf 50.000 euro dit jaar/150.000 euro in 2023,

= steun aan sportverenigingen 130.000 euro dit jaar/370.000 euro in 2023,

= steun aan culturele instellingen 25.000 euro dit jaar/50.000 euro in 2023,

= steun aan maatschappelijke organisaties 30.000 euro dit jaar/ 50.000 euro in 2023,

= steun aan wijkverenigingen 15.000 euro dit jaar/30.000 euro in 2023,

= gemeentelijk noodfonds 50.000 euro dit jaar/ 150.000 euro in 2023.

Het midden- en kleinbedrijf krijgt de steun voor kleine duurzaamheidsmaatregelen; de sportverenigingen voor energiemaatregelen en energiescans; de culturele instellingen, wijkverenigingen en maatschappelijke organisaties voor energiemaatregelen, energiescans en kleine duurzaamheidsmaatregelen. Het noodfonds is er voor inwoners met hoge energielasten die geen aanspraak op bijzondere bijstand hebben vanwege een te hoog inkomen.

Van Veller wijst erop dat de steun er is los van de energietoeslag. Die is nu aan 3195 huishoudens uitgekeerd; 4000 zouden er recht op hebben.

De SPUK-uitkering wordt besteed aan: ambtelijke inzet; een campagne bewuster omgaan met energie gericht op besparing en het voorkomen van schulden; activiteiten van partners van de gemeente; huisbezoeken; activiteiten van woningcorporaties; isolatiemaatregelen.

Van Veller laat verder weten ook het sociaal fonds dat binnen de gemeente bestaat te willen inschakelen. De voedselbank krijgt éénmalig 15.000 euro extra van de gemeente om de toenemende vraag op te kunnen vangen.

In de brief spreekt de wethouder van maatregelen op korte termijn (3 maanden): vroegsignalering van problemen bij huishoudens, gebruik energietoeslag, inzet noodfonds. Voor de middellange termijn (1 jaar) gaat het om: bijzondere bijstand, schuldhulpverlening, huisbezoeken, kleine duurzaamheidsmaatregelen en de zogenoemde witgoedregeling waarbij de gemeente inwoners helpt van energievretende grote huishoudelijke apparaten af te komen. Voor de lange termijn zet Van Veller in op duurzaamheidsmaatregelen waardoor energieverbruik moet afnemen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter