Nieuws
Nieuw bouwplan Rijnlandstraat Leidschendam

Schouten&De Jong Projectontwikkeling/BPD hebben een nieuw bouwplan gemaakt voor de Rijnlandstraat in Leidschendam-Centrum. Dit na kritiek op de eerdere voornemens. Het nieuwe plan Rijnlandstraat Noord kent vier varianten waaruit nog gekozen moet worden.

De kritiek op het oude plan betrof de in- en uitgang van een ondergrondse parkeergarage aan de Oude Trambaan, nieuwbouw te dicht op reeds bestaande panden, het belemmeren van het recht op overpad voor panden aan de Damlaan en te weinig betaalbare woningen.

In de nieuw opzet komt de in- en uitgang van de parkeergarage achter de nieuwbouw. In- en uitrijden gaat vanaf de Rijnlandstraat via een doorgang in de nieuwbouw. Daardoor wordt tegelijkertijd het recht op overpad gegarandeerd.

De afstand tot bestaande bebouwing wordt vergroot van 7,2 meter in het oude plan naar 9,7 tot 14 meter, al naar gelang de gekozen variant. Er komen 55 tot 63 nieuwe woningen. Het wordt een mix van sociale woningen, woningen in het middensegment en betaalbare stadswoningen. Aan de Rijnlandstraat zijn op de begane grond ook bedrijfsruimten voorzien.

Afhankelijk van de gekozen variant wijzigt de bouwhoogte. Die varieert tussen vier en zezen bouwlagen waarbij het hoogste punt op de hoek van Oude Trambaan/Rijnlandstraat is geprojecteerd, dan wel verderop in de Rijnlandstraat.

In alle varianten zijn voor de woningen op de eerste etage groene terrassen voorzien. Dat geldt ook voor het dak. Ook de binnenplaats waar de in- en uitgang van de parkeergarage moet komen kan groene accenten krijgen.

In de plannen zijn 130 tot 139 parkeerplaatsen voorzien. Veel meer dan de oorspronkelijke 82. De gemeente zou één ondergrondse parkeerlaag betalen zodat de parkeerplaatsen daar voor eenieder bruikbaar waren.

Hoeveel parkeerplaatsen de gemeente in de nieuwe opzet krijgt moet nog uitonderhandeld worden. Wel is de ondergrondse voorziening nu uitgebreid tot 59 plaatsen; bovengronds zijn er 79 gedacht. Die zijn voor bewoners en de bewoners van het pand ‘Halte Damhof’.

De ontwikkelaar stelt zeven deelauto’s ter beschikking aan de nieuwe bewoners. Bovendien wordt ervan uitgegaan dat velen van hen geen eigen auto meer hebben zodat er ook minder parkeerplekken nodig zijn.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter