Nieuws
Bouwvergunning Maanplein niet onherroepelijk

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het verzoek van de buren van de Binckhorst in Voorburg-West om een voorlopige voorziening te treffen tot het stilleggen van de bouw van de woontoren op het Maanplein 110, afgewezen. Het oordeel heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

De voorzieningenrechter is niet inhoudelijk ingegaan op het betoog dat de planregels van het omgevingsplan (bestemmingsplan nieuwe stijl) door de Rechtbank Den Haag onverbindend zijn verklaard. Er is slechts volstaan met het uitvoeren van een belangenafweging. Die van het College van B&W van Den Haag en ontwikkelaar Brecod zijn zwaarder gewogen dan het belang van de omwonenden.

De voorzieningenrechter is van mening dat deze procedure zich niet leent voor behandeling van de opgeworpen rechtsvragen, in het bijzonder die over de verbindendheid van planregels van het bestemmingsplan. Beantwoording daarvan dient in de bodemprocedure te gebeuren. Dat betekent dat de verleende omgevingsvergunning nog steeds niet onherroepelijk is.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter