Nieuws
Delfland komt met energietoeslag
Hoogheemraadschap Delfland, waar Voorburg onder valt,  zet zich ook het komende jaar onverminderd in om ervoor te zorgen dat we droge voeten houden, dat de waterkwaliteit vooruitgaat en dat het afvalwater van de huishoudens en bedrijven goed wordt schoongemaakt In de begroting staat wat Delfland daarvoor het komende jaar doet en wat daarvan de kosten zijn. De begroting is de basis voor de belastingtarieven van 2023. En die gaan omhoog.

Hoogheemraad financiën Peter Ouwendijk: ,,Ik ben trots op het feit dat we de afgelopen jaren de dingen hebben kunnen doen die we moeten doen en meer dan dat, er is ruimte voor ontwikkeling en een blik op de toekomst. Het is belangrijk om dat vast te houden. De wereld is echter sterk in verandering en de onzekerheden zijn groot. De inflatie, stijgende energiekosten, het gebrek aan materialen en het verhoogde risico op cyberaanvallen vragen ook van Delfland het nodige.”

,,In ons beheergebied wordt veel water verbruikt. Delfland maakt het gebruikte water schoon voor 1,2 miljoen mensen en 35.000 bedrijven. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit. De zuiveringen gebruiken veel energie. In de begroting 2023 heeft Delfland haar uitgaven scherp bekeken en een deel van de kostenstijging opgevangen die geen betrekking heeft op energie. Wij kunnen de stijgende energiekosten helaas niet opvangen binnen het huidige belastingtarief. Delfland ziet zich daarom helaas genoodzaakt om in 2023 een energieopslag op het tarief te verwerken van 15 euro per vervuilingseenheid.”

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter