Nieuws
Gemeente door de knieën

B&W hebben de Vrienden van Vlietland excuses aangeboden. Dit naar aanleiding van een brief van Vrienden van Vlietland waarin de gemeente ervan beschuldigd werd herhaaldelijk onjuiste informatie over de Vrienden te verspreiden waarin gesuggereerd werd dat de Vrienden veelvuldig betrokken werden bij de plannen voor de bouw van 222 woningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Volgens B&W is er ‘verwarring’ ontstaan door ‘onduidelijke woordkeuze’ zijdens de gemeente.

B&W schrijven de Vrienden: ‘Uit de beantwoording van de vragen die gesteld zijn tijdens de informatiebijeenkomst over de plannen op 23 september kan het beeld ontstaan dat de provincie met verschillende gebiedspartijen, waaronder Vrienden van Vlietland, inhoudelijk heeft gesproken over de plannen inzake de verdere ontwikkeling van Vlietland-Noord en dan met name de ontwikkeling van de recreatiewoningen. Dit is niet correct.

Er is wel sprake van een overleg onder voorzitterschap van de provincie met diverse gebiedspartijen over beheer en ontwikkeling van Vlietland, maar in dat overleg is de wijziging van het bestemmingsplan en de verdere uitwerking van de plannen niet inhoudelijk besproken.

Wij betreuren de ontstane verwarring die het gevolg is van een onduidelijke woordkeuze en bieden hiervoor onze excuses aan.

Vanuit de provincie is geen overleg geweest over deze ontwikkeling met de in de vraag genoemde partijen. Ontwikkelaar DLR en Recreatiecentrum Vlietland hebben bij gelegenheid een aantal partijen in grote lijnen geïnformeerd over stappen in de voortgang van het plan’.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter