Nieuws
Samenwerkingsafspraken woningbouw ondertekend
De provincie heeft met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) woningbouwafspraken gemaakt. Dit naar aanleiding van de geactualiseerde woningbouwambitie van Zuid-Holland en een bestuurlijk overleg tussen gedeputeerde Anne Koning en de minister Hugo de Jonge. Anne Koning: ,,Deze samenwerkingsafspraken zijn een goede basis om de komende jaren samen met de minister, gemeenten, corporaties en bouwers de handen uit de mouwen te steken voor woningbouw die bijdraagt aan de behoefte van woningzoekenden. Samen bouwen we aan een (t)huis voor iedereen.”

Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld dat de provincie zich samen met haar partners in de periode 2022 tot en met 2030 inspant om in Zuid-Holland 235.460 woningen bruto toe te voegen. Hiervan is vanaf 2025 twee derde betaalbaar en wordt er een derde gebouwd door corporaties. Op termijn wordt er toegegroeid naar 30% sociale huur per gemeente.

Afgesproken is welke inspanningen de minister en de provincie gezamenlijk doen om deze doelstelling te halen en hoe de voortgang gezamenlijk wordt gemonitord. Beide partijen spannen zich maximaal in om de kritische succesfactoren zodanig in te vullen dat ze in positieve zin bijdragen aan de bouwdoelstelling. Mochten de partijen er niet tijdig genoeg in slagen om de benodigde stappen te zetten om de kritische succesfactoren te halen, dan kunnen de doelstellingen neerwaarts kunnen worden bijgesteld.

Een volgende stap in het proces is het opstellen van regionale woondeals die worden uitwerkt als een realisatieagenda. In Zuid-Holland zullen er 5 regionale woondeals/realisatieagenda’s worden opgesteld. Voor de woonregio’s Holland Rijnland, Haaglanden, Rotterdamse regio en Midden-Holland wordt ieder een afzonderlijke en voor de huidige woonregio’s Drechtsteden, Alblasserwaard, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee één regionale realisatieagenda/realisatieagenda opgesteld. De provincie is al gestart met een proces om samen met gemeenten, waterschappen, nutsbedrijven, woningcorporaties en marktpartijen te komen tot de 5 regionale woondeals/realisatieagenda’s die uiterlijk 31 december 2022 vastgesteld kunnen worden. (foto provincie ZH)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter