Nieuws
Economisch beleid werkt niet

De versterking van het economisch vestigingsklimaat die de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) nastreeft, werkt niet. De bijdrageregeling voor activiteiten en projecten houdt jaarlijks geld over, is niet doelmatig van opzet en hangt onvoldoende samen met strategische visies en programma’s.

Dat staat in een rapport van de Rekenkamer Rotterdam die voor MRDH onderzoek deed naar het economisch vestigingsklimaat. De MRDH geeft er jaarlijks 6,6 miljoen euro aan uit. Het is de bedoeling door een beter vestigingsklimaat meer bedrijven aan te trekken, en dus werkgelegenheid.

De MRDH hanteert een zogenoemde Strategische Agenda voor verbetering van het economisch vestigingsklimaat. Dat stuk is echter te algemeen geformuleerd en wijkt niet af van plannen die andere partijen in de regio zoals de provincie, de Economic Board Zuid-Holland en Greenport West-Holland hebben. De MRDH heeft daardoor geen eigen profiel.

De Rekenkamer Rotterdam hekelt ook de rol van de Adviescommissie economisch vestigingsklimaat die bezet wordt door gemeenteraadsleden uit de 23 gemeenten die de MRDH vormen. De beraden zijn breed en technisch, niet strategisch. Adviezen worden niet politiek gedragen omdat de gemeenteraadsleden niet genoeg tijd en mogelijkheden hebben voor beraad in de eigen gemeente.

De manier waarop de commissie fungeert past niet bij de rol, expertise en beschikbare tijd van gemeenteraadsleden. Daarnaast worden gemeenteraadsleden onvoldoende geïnformeerd over de voortgang van resultaten van het economisch programma.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter