Nieuws
Campagne om mensen naar stembus te krijgen

De provincie Zuid-Holland start een campagne om mensen ertoe te brengen op 15 maart 2023 hun stem uit te brengen bij de verkiezing voor Provinciale Staten. Dat hebben de gedeputeerden Berend Potjer en Frederik Zevenbergen bekend gemaakt.

In een brief aan Provinciale Staten schrijven zij: ‘Graag informeren wij u hierbij over de publiekscampagne die GS starten in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart. Doel is tweeledig. Ten eerste om bovenop onze reguliere communicatie extra aandacht te vestigen op de meerwaarde die de provincie levert. Ten tweede om mensen te motiveren naar de stembus te gaan. De campagne loopt in ieder geval tot de verkiezingen’.

‘Tijdens deze campagne staan de verhalen van de inwoners van onze provincie centraal. Hoe ervaren zij in hun dagelijks leven het werk van de provincie? Daarbij staan onder andere woningbouw, bereikbaarheid, energietransitie en natuur en milieu centraal. Deze persoonlijke verhalen en ervaringen vinden hun weg via social media en uiteraard via onze eigen provinciale kanalen’.

‘We denken dat we door deze extra inspanning nog duidelijker kunnen maken waar de provincie Zuid-Holland voor staat en dat er dus wat te kiezen valt. We zijn trots op onze rol en dragen dat – zeker in aanloop naar de verkiezingen – graag uit. Onderdeel van de campagne is verder dat we ook de jeugd van Zuid-Holland informeren over de rol van het provinciale bestuur. Immers, veel projecten hebben een effect op de lange termijn. We sluiten hierbij vooral aan op bestaande projecten die zich bezighouden met het betrekken van jongeren bij de democratie en het openbaar bestuur’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter