Nieuws
Wel energiesteun; geen inzicht

B&W hebben weliswaar 1,3 miljoen euro uitgetrokken voor het bestrijden van energie-armoede, inzicht in de energiekosten van verenigingen, maatschappelijke organisaties en wijkverenigingen heeft het gemeentebestuur niet. Dat blijkt uit antwoorden van wethouder Philip van Veller op vragen van de gemeenteraadsleden Diederik Visser (CDA) en Laurens van der Linden (VVD).

Op de vraag of B&W inzicht hebben in de stijging van huur- of contributielasten die als gevolg van de stijgende energiekosten worden doorberekend of naar verwachting doorberekend gaan worden luidt het antwoord ‘Nee, hier heeft het college nog geen inzicht in’.

De vraag of B&W een inventaris hebben gemaakt van verenigingen, hun energiebehoefte en de omvang van het (financiële) probleem die deze verenigingen ondervinden is de reactie: ‘Voor sportverenigingen geldt dat de gemeente nog geen inventarisatie heeft gedaan naar de energiebehoefte en de (financiële) omvang van het probleem’.

Wat wijkverenigingen betreft stelt Van Veller: ‘Facilitaire Zaken onderzoekt de staat van de gebouwen van de wijkverenigingen. Dit onderzoek is eind 2022/ begin 2023 gereed. Aangezien in het genoemde onderzoek ook energiekosten inbegrepen zijn, wordt derhalve van de wijkverenigingen hun energiebehoefte en omvang van het financiële probleem geïnventariseerd. Het college is in gesprek met verschillende wijkverenigingen maar het college wacht voor verdere maatregelen de uitkomsten van het toegezegde onderzoek af’.

Op de vraag: Is het college bekend of er naast sportfondsen andere verhuurders zijn die om reden van de hogere energielasten een stijging van de huur hebben aangekondigd, reageert de wethouder: ‘Stichtingen hebben nog geen verhogingen aangekondigd. Stichting Sportaccommodaties Leidschendam-Voorburg heeft gevraagd of zij het tarief vóór januari al kunnen verhogen’.

Een andere vraag luidde ‘Berekent de gemeente, als verhuurder, de stijgende energielasten aan hun huurders door’. Daarop kwam dit antwoord: ‘Huurders hebben zelf een contract voor levering gas, water en elektriciteit. Bij RKAVV en SEV worden de kosten van het werkelijke verbruik volgens de in de huurovereenkomst vastgelegde verdeling doorberekend. De prijsstijgingen zijn hierin verwerkt’.

Van Veller laat de raadsleden weten dat ‘meerdere verenigingen zich zorgen maken om de stijgende energielasten en hebben gevraagd welk standpunt de gemeente hierover inneemt’. Hij verwijst vervolgens naar de vrijgemaakte 1,3 miljoen euro.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter