Nieuws
Bestemmingsplannen herzien voor hoogbouw

Als de gemeente zich bij bouwplannen alleen richt naar bepalingen in bestaande bestemmingsplannen zal er de komende vier jaar alleen laagbouw kunnen plaatsvinden. Dat heeft wethouder Bianca Bremer gezegd in een beraad met gemeenteraadsleden. De bestuurder wees er daarbij op dat de gemeenteraad zelf heeft uitgesproken voor hoogbouw te gaan om zo groen te sparen.

Bremer sprak over ‘een worsteling’ waarmee de lokale politiek moet leren leven. In vrijwel elk bestemmingsplan staan maximale bouwhoogten. Voor hogere bouw zal dus afgeweken moeten worden van die bepalingen. En de gemeenteraad zal daarmee akkoord moeten gaan. De wethouder gaf te kennen zo veel mogelijk woningen passend in een ruimte te willen realiseren. Ze sprak ook over het ‘optoppen’ van bestaande panden.

De bestuurder zei verder dat de weerstand bij alle bouwprojecten alleen maar zal toenemen in de komende jaren. Het wordt ‘drukker, voller, complexer’, aldus Bremer. ‘We zullen meer en meer van dit soort gesprekken voeren’. Naast het ‘optoppen’ sprak de wethouder over de realisatie van zogenoemde flexwoningen. (foto Bureau Kroner architecten)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter