Nieuws
Geen nieuw beraad jeugdflat Leidschendam

Er komt vooralsnog geen nieuwe bijeenkomst met omwonenden en andere belangstellenden over het plan een flat met woningen voor jongeren te bouwen aan de Vlietweg 3 Leidschendam. Dat blijkt uit een bericht van de initiatiefnemer Ernest van der Meijde:

‘Beste heer/mevrouw,

Tijdens de bijeenkomst van 6 september is aangegeven dat we een vervolgbijeenkomst zouden organiseren om onder andere het onderwerp parkeren toe te lichten. Tijdens dezelfde bijeenkomst heeft u verzocht om ook naar andere mogelijkheden te kijken om te komen tot ontwikkeling van de locatie Vlietweg 3. Dit onderzoek is in volle gang. Dit betekent dat het nu nog geen zin heeft om een vervolgbijeenkomst te organiseren.

Er zijn door verschillende omwonenden suggesties gedaan, waarvan wij hebben aangegeven deze serieus te willen onderzoeken. Het gaat onder andere om aanpassingen aan het gebouw, huisvesting voor een andere doelgroep dan jongeren en nieuwbouw op Overgoo. Ik vind bouwen op Overgoo een interessante gedachte. Een eerste verkenning wijst echter wel uit dat dit complicaties en onzekerheden met zich meebrengt, bijvoorbeeld ten aanzien van doorlooptijd en afbreukrisico. Dat gezegd hebbende, wil ik nogmaals benadrukken dat we alle varianten aan het bestuderen zijn en hierover in gesprek zijn met gemeente en andere betrokkenen.

Gezien bovenstaande zult u begrijpen dat een vervolgbijeenkomst op dit moment geen zin heeft. Wij zullen deze organiseren als we de diverse mogelijkheden hebben onderzocht, zodat we het resultaat hiervan aan u kunnen toelichten. Zodra de datum bekend is, ontvangt u via de nieuwsbrief een uitnodiging. Ook als er tussentijds ontwikkelingen zijn, zullen wij dit via de nieuwsbrief melden’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter