Nieuws
Buurthuiskamer in het provinciehuis
De commissaris van de Koning Jaap Smit opent op dinsdag 1 november om 9.00 uur een Buurthuiskamer in het provinciehuis. De Buurthuiskamer is een initiatief van het Leger des Heils en is bedoeld om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit te voorkomen. Het Leger des Heils vraagt aandacht voor die groep Nederlanders met een smalle beurs die uit angst voor een hoge energierekening en groeiende financiële problemen thuis de kachel uitzetten en dus letterlijk in de kou staan. De Buurthuiskamer in het provinciehuis is tot uiterlijk 1 maart volgend jaar tijdens kantooruren geopend en biedt plek aan maximaal 50 personen.

Onlangs is het college van Gedeputeerde Staten benaderd door het Leger des Heils met het verzoek tijdelijk een ruimte in het provinciehuis ter beschikking te stellen voor het realiseren van een Buurthuiskamer. Dit in het kader van het project Warme Kamers van het Leger des Heils. Gedeputeerde Staten dragen dit initiatief een warm hart toe en hebben een Buurthuiskamer gerealiseerd in de voormalige Statenzaal.

,,We leven in bijzondere tijden die vragen om bijzondere maatregelen. Daarom ondersteunen wij van harte het initiatief dat het Leger des Heils heeft genomen voor de Buurthuiskamers. Door ons huis open te stellen kunnen we als provincie een plek bieden aan mensen die vanwege energie-armoede in de kou zitten”, aldus Jaap Smit.

,,Het is geweldig dat de provincie Zuid-Holland meedoet in dit initiatief. We hopen dat dit navolging krijgt bij andere organisaties en instanties. Samen kunnen we een warme deken over Nederland vormen en ervoor zorgen dat niemand in de kou blijft staan”, aldus kapitein Harm Slomp namens het Leger des Heils (foto Provincie ZH)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter