Nieuws
Moskeeonderzoek; gang naar de rechter

NTA, het bureau dat een onderzoek deed naar extremisme in Leidschendam-Voorburg, is naar de Haagse rechtbank gestapt. Via een ‘voorlopige voorziening’ wil men een besluit van B&W tot openbaarmaking van het onderzoeksrapport, blokkeren. Dit in afwachting van een formele rechtszaak over dat besluit.

Oud-burgemeester Klaas Tigelaar gaf NTA opdracht voor het onderzoek. Het bureau richtte zich vrijwel uitsluitend op rechts extremisme en dan met name op activiteiten bij de moskee in Leidschendam. De Commissie voor bezwaarschriften heeft een NTA-klacht tegen openbaarmaking eerder afgewezen; B&W hebben dat oordeel overgenomen.

NTA claimt dat er in eerder gewisselde stukken informatie staat die geheim moet blijven. Het openbaar worden van die informatie heeft volgens NTA ‘allerlei gevolgen’. Welke dat zijn, meldt het bureau niet.

NTA beticht B&W ervan zich niet dan wel onvoldoende te hebben verdiept in de zaak, en ook niet, dan wel onvoldoende, te hebben gemotiveerd waarom men de bezwaren van NTA heeft afgewezen.

De voorlopige voorziening is volgens NTA nodig om te voorkomen dat B&W de stukken openbaren voordat de formele rechtszaak heeft plaatsgevonden. Openbaarmaking zou eventueel pas aan de orde kunnen zijn, zes weken nadat het oordeel in de formele rechtszaak is gevallen, aldus NTA.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter