Nieuws
Zorgen over veiligheid fietsverkeer

D66-gemeenteraadslid Alexander Hielkema maakt zich zorgen over de veiligheid op de fietspaden in de gemeente, zeker nu er steeds meer snelle elektrische fietsen rond rijden. Hij heeft B&W daarom een groot aantal vragen gesteld:

– Heeft de gemeente een integrale benadering van het bevorderen van fietsverkeer,

– en zo ja hoe wordt deze benadering vorm gegeven,

– herkent het college van B&W dat zowel de Noord-Zuid as als ook de Oost-West as (en vv) geen doorgaande routes kent,

– welke bestaande doorgaande fietsroute onderkent het college in onze gemeente,

– welke daarvan zijn voor woon-werkverkeer en welke voor recreatief verkeer,

– waar zijn deze routes aangesloten op het (boven)regionale fietsroute netwerk,

– zijn er in onze gemeente bekende knelpunten ten aanzien van de tijdelijke stalling van fietsen,

– zijn hier al oplossingen voor voorzien,

– waar worden binnen onze gemeente knelpunten ervaren bij boven gevraagde routes,

– waar heeft het college al plannen ter oplossing van knelpunten en waar missen deze nog,

– en als de gemeente plannen heeft welke zijn dat,

– welke nieuwe fietsroutes zijn al gepland en over welke routes wordt nog nagedacht,

– heeft het college structureel overleg binnen de regio en met name met buur gemeentes over de aanleg en onderhoud van fietsroutes,

– heeft de gemeente plannen om het bestaande wegennetwerk beschikbaar en veilig te maken voor gedeeld gebruik om doorgaande routes te creëren,

– en zo ja op welke plekken in onze gemeente

– overweegt het college in dit kader om de snelheid terug te brengen naar 30km per uur binnen de bebouwde kom,

– en zo ja, waar en zal deze snelheid gelden voor al het verkeer,

– overweegt de gemeente om de veiligheid op bestaande fietspaden te vergroten door snellere (elektrische) fietsen te weren van de fietspaden?

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter