Nieuws
Glasvezel voor buitengebied en Stompwijk

Vorig jaar is gestart met de aanleg van glasvezel in Leidschendam en Voorburg. Gisteren heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Open Dutch Fiber om ook glasvezel in het buitengebied van Leidschendam en Stompwijk aan te leggen.

Glasvezel is geen nutsvoorziening. Marktpartijen kunnen daarom zelf bepalen waar ze glasvezel aanleggen. Het buitengebied van Leidschendam-Voorburg is complex om glasvezel aan te leggen. Door de samenwerkingsovereenkomst moet dat nu ook daar mogelijk worden. Het is verder aan de marktpartij onder welke voorwaarden inwoners en ondernemers een aansluiting kunnen krijgen, maar dit zal in lijn zijn met buitengebieden elders in Nederland, aldus de gemeente.

Op 6 oktober schreef wethouder Astrid van Eekelen een brief aan de gemeenteraad over de komst van glasvezel in het buitengebied van de gemeente. Zij gaf toen aan dat er eerst een samenwerkingsovereenkomst (SOK) met een telecommunicatiebedrijf gesloten moest worden. Daarin moest worden vastgelegd dat het bedrijf de gemeente een lagere vergoeding voor graafwerkzaamheden/straatwerk hoeft te betalen dan normaal. De vergoeding werd bepaald op 18 euro per adres.

Eigenaren van panden in het buitengebied moeten daar naast nog een extra bijdrage betalen aan het betrokken bedrijf. Volgens Van Eekelen weten de betrokken inwoners dat en zijn zij ook bereid die bijdrage te betalen. Over de hoogte ervan schreef Van Eekelen niets.

Het aan te leggen glasvezelnetwerk moet open zijn. Dat wil zeggen dat het ook door andere telecommunicatiebedrijven gebruikt moet kunnen worden. Dat is echter niet verplicht. De ondernemingen kunnen er ook voor kiezen eigen netwerken aan te leggen. Indien dat laatste het geval is hanteert de gemeente een zogenoemde ‘graafrust’. Dat wil zeggen dat er niet binnen een jaar op dezelfde plek nog een netwerk aangelegd mag worden.

Uit het stuk van de wethouder bleek dat er voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de hele gemeente ruim twee jaar nodig is. De gemeente stelt een speciale ambtenaar voor het project aan. Desondanks levert de hele operatie de gemeente enkele tonnen op. De brief is niet door de gemeenteraad behandeld. (foto Open Dutch Fiber)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter