Nieuws
Wijziging bestemming gebouwen Feithplein Voorburg

Onderin het flatgebouw Grote Feith, Burgemeester Feithplein Voorburg, zou detailhandel toegestaan moeten worden; onderin de Kleine Feith horeca. Deze hebben de eigenaar van beide gebouwen en de gemeente bij de Raad van State neergelegd. Die heeft een uitspraak daarover echter naar een nog nader te bepalen datum in de toekomst geschoven.

De zaak kwam aan de orde tijdens een bij de Raad van State aangespannen zaak over het Bestemmingsplan Stedelijk en de daarin opgenomen bepalingen aangaande Voorburg-Midden. En met name de omgevingsvergunning voor het omzetten van twee kantoorgebouwen aan het Feithplein in 116 woningen.

De gemeente verleende die vergunning op 8 februari 2019. De Grote en Kleine Feith zijn inmiddels gerealiseerd. De woningen worden bewoond. Alleen de ruimten op de begane grond staan nog steeds leeg.

Volgens de Raad van State is de omgevingsvergunning niet goed in het bestemmingsplan verwerkt. Via een herstelbesluit moet dat nu alsnog gebeuren. In dat kader wilden de eigenaar en de gemeente ook de bepalingen inzake detailhandel en horeca (beiden niet toegestaan) wijzigen.

De Raad van State vond dat te ingrijpend. Die zaak moet aan de orde komen in een zogenoemde bodemprocedure die nog moet gaan plaatsvinden. Daarbij moeten ook de belangen van derden meegewogen worden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter