Nieuws
Bedrijven naar Westvlietweg

Den Haag denkt 12 hectare extra ruimte te kunnen vinden op bedrijfsterrein Westvlietweg, onder de rook van Voorburg, voor de vestiging van ondernemingen. Tegelijk dient het huidige bedrijfsterrein te worden opgeknapt. De daar aanwezige ruimte moet beter benut worden en er dient een verdichting in de bebouwing plaats te vinden.

Dat blijkt uit de Bedrijfsterreinen strategie die de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) voor de periode 2023-2030 heeft opgesteld. De uitbreiding van het bedrijfsterrein Westvlietweg staat als ‘zacht plan’ omschreven. Hetzelfde geldt voor de inrichting van 8 hectare bedrijfsterrein in de zuidkom van het Prins Clausplein (GAVI-kavel).

Uit de strategie blijkt dat er onvoldoende bedrijfsterreinen zijn. Het aanbod is te beperkt en de terreinen liggen veelal niet op de juiste plek. In Den Haag is er een acuut tekort aan bedrijfsruimten. Het is nodig dat er werkruimten komen in woningbouwprojecten. Op bedrijfsterreinen zouden ook woningen mogelijk moeten worden.

Bij Den Haag zijn nieuwe plekken nodig voor grootschalige productiebedrijven, innovatieve industrie en grootschalige distributiebedrijven. Gezocht moet ook worden naar plekken voor bedrijven die aan het water moeten liggen.

In de Haagse regio dient tot 2030 tussen 57 en 85 miljoen euro geïnvesteerd te worden in bedrijfsterreinen. Door het bestaande aanbod te vergroten met nieuwe plannen en de bestaande terreinen te benutten kan veel ruimte gevonden worden. Dat lukt echter niet voor de grootschalige distributie, milieubelastende bedrijven en ondernemingen die aan het water moeten zitten.

Den Haag kan 14 hectare bedrijfsterrein ‘winnen’ door het beter benutten van de terreinen Binckhorst, Fruitweg, Ypenburg, Uitenhagestraat, ZKD (Zichtenburg, Kerketuinen, Dekkershoek). Aan de Middenweg is nog 3,5 hectare beschikbaar om uit te geven. Te zijner tijd ook nog 3,3 hectare op het Forepark en 1,6 hectare bij Hoornwijck.

In de strategie wordt gewezen op de transformaties van de Binckhorst en de Laakhavens. Er wordt gesteld dat een kwaliteitsimpuls nodig is op de terreinen Ypenburg, Fruitweg, Uitenhagestraat, Westvlietweg en ZKD.

Wat Leidschendam-Voorburg betreft worden in het MRDH-stuk de bedrijfsterreinen Essesteijn (Voorburg), Klaverblad (Stompwjk), De Star (Leidschendam) en Veenpolderweg (Stompwijk) genoemd. Voor alle vier is een kwaliteitsimpuls nodig onder het motto ‘schoon/heel/veilig’.

In de MRDH-strategie staan de volgende basisprincipes:

= Stimuleren dat het juiste bedrijf zich op de juiste plek vestigt,

= Sturen op marktevenwicht: zorgen voor voldoende ruimte om te werken, te ondernemen en te innoveren,

= Behouden en doorontwikkelen van een veerkrachtig en robuust vestigingsklimaat en bijbehorende economische structuur, met sterke en toekomstbestendige bedrijfsclusters,

= Ruimte bieden aan de keten van start ups en scale-ups,

= Oog voor de kwaliteit van de bestaande terreinen,

= Verduurzaming van bedrijventerreinen.

De totale ruimtevraag is 151 tot 301 hectare bedrijfsterrein tot 2030. In het beter benutten van bestaande bedrijfsterreinen moet tussen 2023 en 2030 250 miljoen euro worden geïnvesteerd.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter