Nieuws
Vragen over uitspraak Raad van State

CDA-fractieleider in de gemeenteraad, Ron van Duffelen, wil van B&W weten wat de gevolgen zijn van een nieuwe stikstof-uitspraak door de Raad van State. De Raad bepaalde dat de vrijstelling die voor de bouwsector geldt daar waar het gaat om stikstofuitstoot in nabijgelegen natuurgebieden, onwettig is. Per bouwproject moet becijferd worden of er stikstofuitstoot in natuurgebieden plaats vindt, aldus de Raad van State.

‘De berichtgeving geeft de CDA-fractie aanleiding tot de volgende vragen: Kan het college van B&W aangeven of de uitspraak gevolgen heeft voor lopende en/of toekomstige bouwprojecten in Leidschendam, Stompwijk en Voorburg? Zo ja, welke projecten betreft het? Volgens de berichtgeving kan de uitspraak ook leiden tot vertraging van duurzaamheidsprojecten. Kan het college aangeven of de uitspraak gevolgen heeft voor deze projecten in onze gemeente? Zo ja, welke projecten betreft het?’

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter