Nieuws
Kritiek op bouwplan ex-Totalkantoor

Te veel woningen op een te klein gebied met te weinig groen; dat is de kritiek van de Stichting duurzaam Leidschendam-Voorburg op het plan voor de bouw van bijna 300 woningen op het terrein van het voormalige Totalkantoor, Klein Plaspoel Polder, en de achterliggende parkeerplaats. De stichting heeft de kritiek verwoord in een zienswijze op het bouwplan.

‘In de zienswijze stellen we vast dat het plan is om in dit deelgebied van 1,5 hectare groot bijna 300 woningen te bouwen; oftewel meer woningen per hectare dan in veel metropolen. Dit is opvallend omdat in de met de raad in 2018 afgesproken spelregels staat dat er een rustig stedelijk woonmilieu zou komen met maximaal 40 woningen per hectare’, aldus de stichting.

‘Het worden echter volgens de plannen dus bijna 200 woningen per hectare in dit deelgebied, en voor het hele gebied van Klein Plaspoelpolder ruim 100 per hectare. In de specifieke regels zelf wordt vervolgens het hoge percentage van 65 % bebouwingsgraad toegestaan en een gebouw met 4-6 verdiepingen’.

‘In plaats van de afgesproken 65%, wordt 70% van het zogenaamde bestemmingsgebied bebouwd. Voor dit project wordt er parkeren in het groen toegestaan, terwijl dat in het onlangs aangenomen Bestemmingsplan stedelijk niet is toegestaan. Er is niet genoeg ruimte in de garage gepland en er is niet voorzien in laadplekken in de garage.

‘Dit zal leiden tot een aanslag op het groen en meer parkeerplekken (en dus minder bomen) langs de weg. Parkeren zou onder het maaiveld moeten plaatsvinden, maar er komt een 4 meter hoge garage tussen de woonblokken’.

‘Naar inschatting blijft er al met al 0,1-0,2 hectare echt groen over bij een bebouwing met bijna 300 wooneenheden; oftewel 7 vierkante meter per woning’.

‘Ook de nieuwe bewoners hebben recht op een groene en leefbare woonomgeving met een groennorm van minstens 75 vierkante meter groen (met bomen) per woning. Als dit project zo doorgaat zouden we daarom als compensatie willen pleiten voor een park van minstens 1 hectare op de plek van het Mebin-terrein aan de Vliet. Dit zou tevens de achterliggende gebieden afschermen van het verkeerslawaai en het stof van de overkant van de Vliet’.

‘In het algemeen concluderen we dat een groentoets onmisbaar is om leefbaarheid veilig te stellen in nieuwbouwprojecten. We zien nu in Leidschendam centrum, in de nieuwbouw naast Vreugd en Rust, in de bouwplannen op de van Ruysdaellaan, et cetera dat bestaand groen wordt verdrongen en dat percelen worden volgebouwd tot de rand, met gevels die aanleunen tegen waardevolle bomen aan de rand van het perceel. Dit is iets wat we graag willen voorkomen. Wij roepen de politiek op in te grijpen en haar verantwoordelijkheid te nemen voor het te laat is om een duurzame leefbaarheid zeker te stellen’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter