Nieuws
Plotse bomenkap in Vlietland

Omwonenden hebben vrijdagochtend alarm geslagen over bomenkap in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Van deze activiteiten bleek niemand, ook de officiële instanties niet, op de hoogte. ‘Vrienden van Vlietland’ sloeg onmiddellijk alarm en riep de verantwoordelijken op er meteen mee te stoppen om zo tijd te krijgen voor nader overleg. Het gebied is eigendom van de provincie Zuid-Holland. Staatsbosbeheer voert er het groenbeheer uit.

‘Heel voorzichtig gesteld lijkt me dit niet conform de afspraken, noch die met ons als gebiedspartijen noch die met omwonenden. Omdat bomenkap op Vlietland bij omwonenden extreem gevoelig ligt, zou eventuele kap voorzichtig gebeuren zodat niet het beeld van massale kap zou ontstaan, en ook vooraf met de omwonenden gecommuniceerd worde. Nu word ik door boze en angstige bewoners om hulp benaderd, terwijl ik ook nergens van weet, omdat Staatsbosbeheer de communicatie met iedereen geheel achterwege heeft gelaten. Op de website van Staatsbosbeheer staat hier niets over’, aldus Wim ter Keurs namens de Vrienden van Vlietland.

Later op de dag kwam er een verklaring van Staatsbosbeheer: ‘Het werk dat op dit moment plaatsvindt in Vlietland is regulier werk in het kader van het bosbeheerplan. Het gaat om enkele vakken waar dunnings- en verjongskap plaats vindt. Bij iedere locatie hebben we informatiepanelen staan met het hoe en waarom van de werkzaamheden. Van massale bomenkap is geen sprake en het doel is juist een versterking van de natuurwaarde van Vlietland. Gezien de reactie is het goed om te kijken of we de communicatie in de toekomst kunnen verbeteren. Het is ondoenlijk om voor ieder regulierwerk een werk in uitvoeringspagina te maken, Maar dat er ruimte is voor verbetering is iets waar we mee aan de slag gaan’, aldus boswachter Mark Kras.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter