Nieuws
Gedeputeerde Staten omarmen rapport Corbulotunnel
Gedeputeerde Staten (GS) omarmen de aanbevelingen uit het rapport van de onderzoekscommissie Corbulotunnel – onderdeel van de RijnlandRoute tussen A4 en A44 – en waardeert de suggesties die worden gedaan om haar verantwoordelijkheid als opdrachtgever beter vorm te kunnen geven. Dat staat in de brief aan Provinciale Staten waarin GS haar reactie geeft op onderzoeksrapport ”Van driehoek naar ruit” dat op 15 september verschenen is.
De ambities inzake veiligheid en arbeidsomstandigheden waaraan de provincie zich gecommitteerd heeft, zijn niet voldoende concreet gemaakt en daarmee onvoldoende gerealiseerd. Dit is een van de belangrijkste conclusies van de commissie die onderzoek deed naar de veiligheid en arbeidsomstandigheden bij de aanleg van de Corbulotunnel.

,,De aanbevelingen uit het onderzoek bieden ons handvatten om concretere stappen te zetten als het gaat om het verankeren van veiligheid in onze projecten en organisatie. Deze opdracht pakken wij op, samen met alle andere betrokkenen. Niet alleen om ervan te leren, maar vooral om het ook actief toe te passen in onze huidige en toekomstige projecten in Zuid-Holland en daarbuiten”, aldus gedeputeerde Frederik Zevenbergen.

De provincie gaat aan de slag met maatregelen om de invulling van het opdrachtgeverschap te verbeteren. Dat begint bij het aanscherpen van de kaders en het beter bewaken van de invulling ervan, door de provincie zelf als door onze opdrachtnemers. Ook wordt onderzocht hoe veiligheid en arbeidsomstandigheden beter verankerd kunnen worden in de organisatiecultuur van de provincie als geheel én binnen haar projectorganisaties in het bijzonder. In gesprekken met andere overheden en partners, zoals de bouwbranche, neemt de provincie het voortouw en vraagt nog meer aandacht voor een veilige bouwplaats.

De projectorganisatie van de RijnlandRoute neemt de handschoen op en gaat zich nog meer inzetten om de veiligheidsambitie te laten doordringen in de gehele keten, in de hoofden en harten van alle betrokkenen, op ‘papier’ en op de bouwplaats, gedurende de gehele looptijd van het project. In de lopende en nieuwe contracten wordt het gesprek hierover actief aangegaan met de contractpartijen. Ook in de langlopende samenwerkingsovereenkomsten tussen de provincie en Rijkswaterstaat gaat de provincie actief aan de slag met de voortschrijdende inzichten. (foto RijnlandRoute)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter