Nieuws
Ruzie over bomenkap Vlietland

‘Vrienden van Vlietland’ is woedend op Wim ter Keurs. Aanleiding vormt de noodkreet die hij onder andere via Vlietnieuws slaakte over onaangekondigde bomenkap in natuur- en recreatiegebied Vlietland, waarmee Staatsbosbeheer afgelopen vrijdag startte.

Ed Krijgsman, voorzitter van de Vrienden van Vlietland, spreekt in relatie tot de publiciteit over ‘onzin’. Het feit dat Vrienden van Vlietland als bron voor het nieuws is genoemd, noemt hij ‘onverteerbaar’.

Desgevraagd laat Wim ter Keurs weten Vrienden van Vlietland sinds kort niet meer te vertegenwoordigen. Dit vanwege de opstelling van Ed Krijgsman. Wel treedt hij op als voorzitter van de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart, als voorzitter van de Werkgroep Milieubeheer Leiden en als vertegenwoordiger van de Vogelwerkgroep Vlietland. En is als zodanig betrokken bij alle ontwikkelingen in Vlietland.

,,Met het laatste artikel over de bomenkap in Vlietland wordt de plank volledig misgeslagen en daarbij wordt helaas onze naam als ‘afzender’ genoemd. De Vrienden van Vlietland herkennen zich echter absoluut niet in dit artikel, integendeel’’, aldus Ed Krijgsman.

,,De werkzaamheden betreffen namelijk afgesproken, reguliere werkzaamheden volgens het Bosbeheerplan. In dat Bosbeheerplan hebben we als Vereniging veel tijd gestoken en we zijn tenslotte zeer tevreden akkoord gegaan met het resultaat. Gefaseerd verjongen: géén kaalkap dus. Grotere soortenrijkdom en duurzamer bomen, bosopbouw en onderhoud dat de biodiversiteit bevordert, maatwerk, waarbij gezonde bomen worden gespaard.’’

,,Dat een flatbewoner aan de overkant van de Vliet schrikt van de bezigheden, is begrijpelijk na alle narigheid in voorgaande jaren. Ook wij worden gebeld met ongeruste vragen. Uitleg over het door de gebiedspartijen bevochten Bosbeheerplan volstaat om mensen inzicht te geven en gerust te stellen.’’

,,We weten natuurlijk niet wat voor persbericht Wim ter Keurs, die overigens ook meewerkte aan het opstellen van genoemd Bosbeheerplan én over het resultaat zeer tevreden was, aan je heeft opgestuurd. Hij heeft dat persbericht op eigen initiatief en op persoonlijke titel rondgestuurd en vooraf niet met ons gedeeld. Dat Wim Ter Keurs als woordvoerder van de Vereniging Vrienden van Vlietland wordt opgevoerd, is in ieder geval volkomen onjuist. Hij is zelfs geen lid. En zijn standpunt in dezen staat haaks op dat van ons, wat ons in een lastig parket brengt.’’

Krijgsman heeft zich in een mail ook tot Wim ter Keurs gewend: ‘Wat een bullshit is dit nu weer? Dit betreft afgesproken, reguliere werkzaamheden volgens het Bosbeheersplan waar we veel tijd in hebben gestoken en tevreden akkoord mee zijn gegaan. Deze ‘rel’ is daarom volledig ongepast. En volstrekt contraproductief in onze goede samenwerking met Staatsbosbeheer: het maakt ons tot onbetrouwbare partners na het uitgebreide traject dat gevolgd is. En dat er nu in Vlietnieuws staat dat de Vrienden van Vlietland verantwoordelijk zijn voor deze reageersessie, is onverteerbaar. Wim, aan jou om ervoor te zorgen dat dit op korte termijn wordt gerectificeerd’.

Wim ter Keurs over ‘kaprel’: ,,Het gaat erom, dat er over de planning eerst met de gebiedspartijen overlegd zou worden. En dat is niet gebeurd. En het gaat er ook om, dat Staatsbosbeheer zich er telkens weer onvoldoende van bewust blijkt hoe gevoelig bomenkap op Vlietland bij omwonenden ligt. Om bewoners gerust te stellen is het natuurlijk niet voldoende om ‘bij iedere locatie (…) informatiepanelen’ neer te zetten; de bewoners aan de Vliet ontdekken de bomenkap tot hun grote schrik namelijk vanuit hun huiskamer.’’

,,Waar nu gekapt wordt is één van de ‘gevoeligste’ plekken. Natuurlijk is het ondoenlijk de bewoners voor de kap van elke boom een brief met uitleg te schrijven, maar als je die lijn doortrekt en het werk maar opdeelt in voldoende kleine deelwerkzaamheden, hoef je hen dus nooit meer per brief te informeren. Dat lijkt me letterlijk een perverse uitkomst, omdat bewoners het recht hebben over hún omgeving geïnformeerd te worden door de organisatie waaraan – op gemeenschapskosten – het beheer is toevertrouwd.’’

,,Overigens vertegenwoordigde ik tot voor kort óók de Vrienden van Vlietland regelmatig, maar het mailtje maakt wellicht al een beetje duidelijk waarom dat niet meer het geval is.’’

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter