Nieuws
Verkeersprognoses Mall deugden niet

In de verkeersprognoses gemaakt voor de Mall was geen rekening gehouden met de invloed van weersomstandigheden op het komen met de auto naar het winkelcentrum. Ook was geen rekening gehouden met een mogelijk afname in het gebruik van openbaar vervoer door Mall-bezoekers. Dat hebben B&W de gemeenteraad bericht.

Er worden inmiddels nieuwe maatregelen voorbereid om verkeerschaos rond de Mall te bestrijden:

= Om de overlast van het verkeer op de Heuvelweg richting N14 zo veel mogelijk weg te nemen, is onderzocht of het mogelijk is vanuit de overdekte parkeergarage aan de Heuvelweg 3 rijstroken rechtdoor richting kruispunt N14 te realiseren. Inmiddels is gebleken dat dat kan binnen de beschikbare ruimte. Met een detailontwerp en prijsopgave in de hand wordt een verkeersbesluit genomen en wordt een planning voor realisatie gemaakt,

= Samen met HTM werkt de gemeente aan verbeteringen aan de doorstroming van de trams rond de Mall. De kruispunten met de tramlijnen zijn druk en zorgen ervoor dat naast de tram alle weggebruikers onnodig oponthoud hebben.

1) Voor halte Mall of the Netherlands wordt door HTM een detailontwerp met bijbehorende kostenraming geleverd. Dit ontwerp zal door het projectteam (HTM en Leidschendam-Voorburg) besproken worden en geldt vervolgens als input voor overleg met Metropoolregio Rotterdam Den Haag (concessieverlener openbaar vervoer),

2) Halte Weigelia gaat mee in bovenstaand project,

3) Oversteek nabij Gruttolaan gaat ook mee in het project.

= Fietsen. Samen met de Fietsersbond en het Platform voor gehandicapten is gekeken naar de toegankelijkheid van de Mall voor fietsers en voetgangers. Vanuit de ambtelijke taskforce wordt in overleg met Mall-eigenaar URW een plan uitgewerkt. Daarnaast werkt URW zelf aan een bewaakte fietsenstalling en een stalling voor deelscooters. Er is inmiddels een akkoord van de welstandscommissie. URW start nu de vergunningaanvraag. De verwachting van URW is dat de nieuw te bouwen fietsenstalling begin 2023 klaar zal zijn.

B&W merken in het kader van verkeersmaatregelen rond de Mall ook nog het volgende op: ‘Uiteindelijk zijn de wegbeheerders verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen op de weg. Dat betekent dat de voorstellen vanuit de taskforce moeten worden geaccordeerd door dezelfde wegbeheerders’.

‘Ondanks alle verkeersmaatregelen en fysieke aanpassingen die worden toegepast, blijft het risico bestaan dat er meer verkeer naar de Mall komt dan dat er ruimte is op de parkeerterreinen en de toevoerwegen. Om de overlast hiervan zo veel mogelijk te beperken werkt de gemeente samen met Rijkswaterstaat, Zuid Holland Bereikbaar, MRDH, HTM, gemeente Den Haag en URW aan het informeren over en het faciliteren van andere manieren van reizen dan de auto’.

‘Bereikbaarheid stopt niet aan onze gemeentegrenzen. Oplossingen voor bijvoorbeeld P+R, dynamische routeverwijzing, verbeterde Openbaar vervoer-verbindingen en aantrekkelijke fietsverbindingen, kunnen alleen in goed overleg met onze partners worden vormgegeven. Dit vraagt een duurzame samenwerking met al die partners’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter