Nieuws
Nieuwe stikstofberekening nodig voor bouwplan Vlietland

De Raad van State deed 2 november 2022 uitspraak in de zogeheten stikstofzaak. Waar tot voor kort stikstof die wordt uitgestoten bij de aanleg van infrastructuur werd uitgesloten van stikstofberekeningen, is dat nu niet langer toegestaan. De zogeheten bouwvrijstelling komt daarmee te vervallen. En dat heeft ook gevolgen voor de bouwplannen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Dat vindt het Burgerinitiatief Vlietland. Men wil een aanvullende en integrale stikstofberekening.

De beoogde bouw van 222 woningen in Vlietland Noord wordt gebouwd in de nabijheid van meerdere Natura2000 gebieden. De effecten van het vrijkomen van stikstof tijdens de aanleg van het park moet per Natura2000 gebied onderzocht worden. Dat betekent dat voor het bestemmingsplan ‘Doorontwikkeling Vlietland Noord’ extra stikstofberekeningen nodig zijn.

Het Burgerinitiatief Vlietland is van mening dat de effecten van de aanleg van de grondwallen en het aan- of verleggen van wegen, waterkeringen en andere infrastructuur voor het vakantiepark daarin meegenomen moeten worden. Deze grondwallen worden aangelegd om te voorkomen dat de recreatiewoningen uitkijken op de fly-overs van de RijnlandRoute. Ze zijn daardoor onlosmakelijk verbonden met de bouw van de woningen.

Het Burgerinitiatief Vlietland ziet deze uitspraak van de Raad van State dan ook als een kans en als een moment om prioriteiten te gaan stellen. Een kans om nu wel serieus vorm te geven aan burgerparticipatie én een noodzaak tot het stellen van prioriteiten als het gaat om de schaarse ‘stikstofruimte’ die rest. Projecten in het kader van acute woningnood, waterveiligheid (dijken) en ten behoeve van de energie omwenteling zouden daarbij voorrang moeten hebben op het bouwen van recreatiewoningen.  

Naar aanleiding van de stikstofuitspraak verzoekt het Burgerinitiatief de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg om een integrale stikstofberekening te maken.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter