Nieuws
Noodfonds tegen energielasten

B&W zetten een noodfonds op van waaruit inwoners die door de stijgende energielasten in problemen komen, geholpen kunnen worden. In het fonds zit 200.000 euro. Om voor hulp in aanmerking te komen geldt niet de voorwaarde dat betrokkene een inkomen mag hebben van ten hoogste 20 procent boven het sociaal minimum.

Dat is de uitkomst van een debat in de gemeenteraad over het Plan van aanpak Energiearmoede. Verantwoordelijk wethouder Philip van Veller gaf aan dat er via het noodfonds maatwerk geleverd kan worden. Indien blijkt dat de 200.000 euro niet genoeg is, zal hij de gemeenteraad voorstellen meer geld uit te trekken.

De wethouder beweerde dat de meeste inwoners geholpen zijn met de maatregelen die de rijksoverheid neemt ter bestrijding van de energiekosten te weten de energietoeslag van 1300 euro, de uitkering van twee maal 190 euro en een in te voeren prijsplafond voor energie in 2023.

,,Gemiddeld genomen zijn de inwoners geholpen met de landelijke maatregelen. Ook al kunnen er allerlei omstandigheden zijn waardoor ze toch in problemen komen. We rekenen erop dat een grote groep al geholpen is. Maar we laten niemand in de kou staan’’, aldus Van Veller.

Het noodfonds moet juridisch nog wel vorm gegeven worden. Ook moet er nog een ‘afwegingskader’ komen voor het behandelen van aanvragen. Wanneer een en ander geregeld is en het fonds echt kan starten gaf de bestuurder niet aan.

In het Plan van aanpak staat dat zo’n 7000 huishoudens in de gemeente in problemen komen door de hoge energielasten. Via campagnes en voorlichting wil de gemeente hen gaan bereiken.

Daarnaast wil de gemeente energiecoaches op pad gaan sturen die advies gaan geven en meteen maatregelen nemen zoals tochtstrippen aanbrengen en ketels op 60 graden gaan zetten. Die coaches moeten nog wel gevonden en opgeleid worden.

Bij het Plan van aanpak zit een budget van 1,3 miljoen euro. Daar is het noodfonds een onderdeel van. Het meeste geld gaat naar steunmaatregelen voor maatschappelijke organisaties, verenigingen en kleine bedrijven.

PvdA en SP stemden tegen het Plan van aanpak omdat dit voorbij gaat aan de noden van de inwoners. GroenLinks, dat ook veel kritiek had, stemde uiteindelijk voor. GroenLinks-gemeenteraadslid Kees Elenbaas noemde het plan daarbij wel ,,een slap aftreksel van wat wij wilden.’’

De gemeenteraad nam unaniem een voorstel van Frank Wilschut (ChristenUnie) aan waarin B&W worden opgeroepen in wijk- en buurtcentra alsmede bij de bibliotheek zogenoemde ‘warme huiskamers’ in te richten. Bezoekers zouden daar ook informatie moeten vinden over de energietoeslag en hulp ter bestrijding van armoede en schulden.

Van Veller omarmde het voorstel. Zijn college Bianca Bremer is al in overleg met de betrokken instanties over verruiming van openingstijden, zo zei hij.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter