Nieuws
Begroting met stijgende woonlasten goedgekeurd

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de gemeentelijke begroting voor 2023, inclusief een verhoging van de woonlasten met gemiddeld 40 euro. Dat gebeurde na een urenlang voortkabbelend debat zonder hoogtepunten. Kritiek kwam er alleen van PvdA-fractieleider Jochem Streefkerk en SP-voorman Ed van der Schaft.

Streefkerk betichtte de coalitie ervan ‘op de centen’ te zitten. Hij sprak over ‘een VVD-coalitie in de ruimste zin des woords’. ,,In woord laat de coalitie niemand in de kou staan, in daad gaat het om wat extra bloemen en planten in winkelcentra.’’ Van der Schaft gaf aan dat het beleid wat hem betreft ‘wel wat socialer’ mag.

De gemeenteraad nam de volgende besluiten:

– Er gaat 440.000 euro extra naar het opknappen van straten, pleinen, de openbare ruimte (voorstel VVD). Tegen waren alleen SP en twee PvdA-gemeenteraadsleden,

– Op scholen moet meer aandacht komen voor de mentale gezondheid van de jongens en meisjes (voorstel GroenLinks). Unaniem aangenomen,

– B&W moeten zich regionaal harder maken voor maatregelen die luchtvervuiling tegen gaan (voorstel ChristenUnie). Unaniem aangenomen,

– De gemeente moet bij armoedebestrijding en schuldhulpverlening nauwer gaan samenwerken met maatschappelijke organisaties en -initiatieven (voorstel CDA). Unaniem aangenomen,

– Medio 2023 moeten B&W de gemeenteraad berichten over de subsidieverlening aan maatschappelijke organisaties en de doelen die daarmee beoogd worden (voorstel ChristenUnie). Unaniem aangenomen,

– Subsidies aan maatschappelijke instellingen worden met 7 procent opgetrokken wegens de toenemende inflatie (voorstel PvdA). Unaniem aangenomen.

Door een falende techniek misten inwoners die het debat via internet wilden volgen overigens de eerste vijf kwartier van de beraadslagingen. De vergadering zelf begon door dat malheur ook een half uur later dan gepland.

Burgemeester Jules Bijl bewoog zich met een rollator door de vergaderzaal van de gemeenteraad. Dit wegens een niet nader benoemd letsel aan de voet waardoor hij er niet voor langere tijd op kan steunen.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter