Nieuws
B&W wijzen vergoeding WoonInvest af

Woningcorporatie WoonInvest heeft de gemeente om een vergoeding gevraagd voor investerings- en exploitatiekosten nu 96 sociale woningen in Voorburg (Emmastraatcomplex) zijn aangewezen als monument en dus niet gesloopt kunnen worden ten behoeve van nieuwbouw, zoals de corporatie wilde. B&W hebben het verzoek afgewezen.

Dat blijkt uit de zogenoemde Zienswijzennota die B&W aan de gemeenteraad hebben gezonden. De zienswijzen waren reacties op het besluit de 96 woningen een voorlopige monumentenstatus te geven. Dat was voor de zomer. Deze week maakten B&W de monumentenstatus definitief.

WoonInvest tekende bezwaar aan tegen de voorlopige toewijzing. Met noemde daar acht redenen voor:

– de besluitvorming over de voorlopige aanwijzing was uiterst summier,

– er zijn onduidelijkheden en onjuistheden in de omschrijving om tot de voorlopige aanwijzing te komen. De omschrijving geeft onvoldoende inzicht in en duidelijkheid over de monumentwaardigheid van het Emmastraatcomplex,

– alle scenario’s buiten volledige nieuwbouw betekenen een zware aanslag op een financieel gezonde bedrijfsvoering van WoonInvest,

– bij het besluit tot voorlopige aanwijzing is geen inzicht gegeven in een belangenafweging,

– het besluit voldoet niet aan de Erfgoedverordening gemeente Leidschendam-Voorburg en aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur,

– de gemeente moet afzien van de aanwijzing om te kunnen komen tot een passend nieuwbouwplan,

– de gemeente moet de meerkosten (investerings- én exploitatiekosten) vergoeden.

B&W stellen dat zij zich uitvoerig hebben laten informeren over de situatie en de erfgoedwaarden van het Emmastraatcomplex. In de redengevende omschrijving worden de monumentale waarden nader omschreven. Uitgangspunt van de aanwijzing tot gemeentelijk monument is het behouden en beschermen van de erfgoedwaarden. Indien deze waarden kunnen worden versterkt is dat uiteraard wenselijk.

In het besluit voorlopige aanwijzing tot gemeentelijk monument is een belangenafweging opgenomen, aldus B&W. De belangenafweging is gericht op het behoud van het behoudenswaardige erfgoed in de gemeente Leidschendam-Voorburg. In haar afweging heeft het college van B&W deze erfgoedwaarden laten prevaleren boven andere belangen.

‘Het college van B&W betreurt dat de indiener naar haar inzien meerkosten heeft gemaakt in deze ontwikkeling. Echter is het college van mening dat met de aanvragen van derden tot het benoemen van het Emmastraatcomplex tot gemeentelijk monument, zij geen ander besluit kan nemen dan overgaan tot aanwijzing en hierbij geen vergoeding toe te kennen. Wel neemt het college haar rol om met alle partijen in goed overleg deze aanwijzing tot gemeentelijk monument tot een goede invulling te laten komen’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter