Nieuws
Alternatieve plek jeugdflat Leidschendam afgewezen

Wethouder Bianca Bremer (GBLV) ziet niets in suggesties van haar eigen partij om een te bouwen jeugdflat in Leidschendam, Vlietweg 3, te verplaatsen richting bedrijfsterrein Overgoo. Dat blijkt uit antwoorden van de bestuurder op vragen van GBLV-gemeenteraadslid Marien van Wijk over die verplaatsing. Tegen de bouw van de flat op Vlietweg 3 bestaat veel verzet bij omwonenden.

Op de vraag of de flat gebouwd kan worden op de grond van de voormalige volkstuinen, met een overbrugging van de sloot aldaar stelt Bremer: ‘Het is niet wenselijk om de ontwikkeling aan de overkant van de Goo (de sloot, red.) te laten beginnen en over de Goo te laten gaan om de volgende redenen:

– In het Ontwikkelkader Overgoo krijgt de Goo extra nadruk als landschappelijke drager. Het behoud van openheid langs het water is een belangrijk punt,

– Aan de overkant van de Goo ligt een groengebied met grote volwassen bomen. De ecologische schade wordt groter wanneer de ontwikkeling over de sloot richting het zuidoosten wordt verplaatst,

– De Oude Bleijk wordt gekenmerkt door de groene beboste rand om het gebied. Deze rand wordt onderbroken wanneer de nieuwe ontwikkeling over de sloot in het beboste gebied begint,

– Op de locatie komt het te realiseren appartementengebouw dichtbij de bestaande laagbouw van de Oude Bleijk, dat is niet wenselijk,

– De bouwkosten zullen met deze ontwikkeling erg toenemen, bouwen over het water met een grote overspanning is duur. Hierdoor is het project niet meer financieel haalbaar.

Op de suggestie de flat trapsgewijs te bouwen om zo bezwaren tegen de hoogte (17,5 meter) weg te nemen antwoordt Bremer: ‘Dat is niet wenselijk, omdat daarmee de architectonische eenheid van het gebouw geschaad wordt. Het wordt een soort blokkendoos, terwijl juist één hoogte voor het hele gebouw een rustiger beeld geeft. Ook zou een dergelijke ontwikkeling betekenen dat de liftschacht en daarmee de hoofdingang naar achteren bij het hoogste punt moet worden verplaatst. Bovendien is een verhoging aan de groene parkzijde van de ontwikkeling niet logisch. Verhogingen in bebouwing liggen normaliter aan knooppunten en zichtlocaties. Hier zou dan het omgekeerde gebeuren’.

Ook het zodanig bouwen dat de groenstrook aan de Vlietzijde groen kan blijven wijst de wethouder af: ‘Het is niet wenselijk om pand meer naar achter te plaatsen. Om zoveel mogelijk groen te behouden aan de Vlietwegzijde zal het pand dan verkleind moeten worden, waardoor een economisch niet haalbaar plan ontstaat’.

De idee de ontsluiting van het pand (lees: toegangsweg) en parkeergelegenheid aan de Overgoo-zijde te creëren krijgt een ‘nee’ van Bremer: ‘Niet van toepassing, want het is niet wenselijk om het pand meer naar achter te plaatsen. Los daarvan is het niet wenselijk om deze groenzone te verharden voor het ontsluiten en parkeren van auto’s’.

Het voorstel ter plekke meer appartementen te realiseren, bijvoorbeeld voor ouderen, kan Bremer niet bekoren: ‘Er zijn op deze locatie geen mogelijkheden om meer appartementen toe te voegen’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter