Mening
U zegt het maar: Ruimhartiger noodfonds voor energiearmoede nodig

Voor 7000 huishoudens in Leidschendam-Voorburg dreigt deze winter energiearmoede. Dat staat in het plan van aanpak energiearmoede, dat enige tijd terug door B&W werd gepresenteerd. Het plan dat sinds deze week bovendien geen ‘plan van aanpak energiearmoede’ voor inwoners meer is, maar een plan ter ‘ondersteuning energielasten’ van het lokale MKB, maatschappelijke organisaties en verenigingen. Met een amendement door coalitiepartijen VVD, D66 en GBLV in de gemeenteraad van 8 november is de pot geld waaruit het plan betaald gaat worden definitief omgedoopt. Reden voor de Partij van de Arbeid om uiteindelijk tegen het plan te stemmen. Ik probeer hieronder duidelijk te maken waarom.

Al sinds begin dit jaar krijgen we te maken met enorme prijsstijgingen. Mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne gaan de energieprijzen door het dak, en ook de dagelijkse boodschappen worden steeds duurder. De PvdA heeft herhaaldelijk bij B&W aangedrongen op actie, met diverse moties en schriftelijke vragen samen met GroenLinks, de SP en de ChristenUnie, en door het onderwerp samen met GBLV te agenderen in de laatste gemeenteraad voor de zomer. ‘Wacht niet op de winter met de aanpak van energiearmoede’ was daarbij de belangrijkste inzet. De PvdA was daarom opgelucht toen het College enkele weken terug een plan van aanpak presenteerde, genaamd ‘Een warme woongemeente’.

Met het plan is voortvarend te werk gegaan, en in het plan staan goede dingen. De PvdA vindt het zeer terecht dat maatschappelijke organisaties en verenigingen door de gemeente worden ondersteund met hun energielasten. Deze organisaties vervullen een belangrijke rol in onze wijken en buurten. Ook was de PvdA te spreken over de voornemens van B&W om inwoners te helpen: enerzijds door inkomensondersteuning te bieden, anderzijds door huizen zo snel mogelijk te gaan verduurzamen.

We maken ons echter zorgen in hoeverre deze voornemens ook kunnen worden omgezet in actie. Want bij het bekijken van de financiële paragraaf van het plan, werd duidelijk wat B&W daadwerkelijk over hebben voor de 7000 huishoudens in Leidschendam-Voorburg die deze winter met energiearmoede te maken krijgen. Slechts €200.000 van de gereserveerde €1,3 miljoen is bedoeld voor inwoners, in de vorm van een noodfonds voor mensen die in de knel komen. De rest van het geld gaat naar het lokale MKB en andere organisaties, zoals eerder in een blog op Vlietnieuws kritisch werd opgemerkt.

Reden voor de PvdA om, samen met andere partijen, in de gemeenteraad van 8 november met aanpassingen te komen. Bijvoorbeeld door de inkomensnorm voor bijzondere bijstand te verruimen en door een suggestie te doen voor een uitgebreide invulling van het noodfonds. De aanpassingen konden niet op steun rekenen van de coalitiepartijen. D66 en GBLV zagen geen reden voor de gemeente om nu al in te grijpen, en gaven aan ‘maatwerk’ belangrijker te vinden dan op voorhand inwoners te ondersteunen. Liever wachten zij de urgentie van de situatie af tot februari volgend jaar. Maar voor veel van die 7000 huishoudens is het dan al te laat.

Het probleem is namelijk dat maatwerk binnen de huidige kaders van de gemeente lastig is: op de bijzondere bijstand wordt een inkomensnorm van 110% van het sociaal minimum gehanteerd, voor de energietoeslag 120%. Het gros van de 7000 huishoudens in energiearmoede, waar ook steeds meer inwoners met een middeninkomen bij zitten, heeft daar op dit moment niks aan. Willen B&W deze inwoners komende winter écht behoeden om door het ijs te zakken, dan dient het bereid te zijn deze kaders aan te passen en inwoners ruimhartig te ondersteunen.

De enige mogelijkheid die nu nog overblijft voor deze groep inwoners is het eerder genoemde noodfonds. De PvdA roept B&W op om zo snel mogelijk te komen met nadere uitwerking hiervan, en dit op alle mogelijke manieren duidelijk te maken aan inwoners: raakt u in de knel met uw eindafrekening, dan is de gemeente er om u te ondersteunen. Of u nu een minimuminkomen heeft, of op 150% zit. Alleen op die manier laten we als gemeente deze winter daadwerkelijk niemand in de kou staan.

Wilt u uw ervaringen met energiearmoede delen? Of heeft u ideeën voor een betere aanpak ervan? Stuur dan een mailtje naar sgdkok@leidschendam-voorburg.nl , dan ga ik graag in gesprek.

(Suzanne Kok, gemeenteraadslid PvdA)

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter