Nieuws
Geen stikstof dictaat voor Zuid-Hollandse boeren

De Zuid-Hollandse gedeputeerden Meindert Stolk (CDA) en Jeannette Baljeu (VVD) willen boeren in Zuid-Holland geen stikstof dictaat opleggen maar samen met hen zoeken naar oplossingen voor de stikstofproblematiek. Dat heeft Stolk bekend gemaakt. ,,Zuid-Holland is te gevarieerd voor een eenzijdige aanpak. Zelf hadden we al drie gebiedstypen aangewezen: de zuidwestelijke delta, de veenweiden en het kustgebied. Daarin sturen we op hoofdlijnen, die we in de regio verder differentiëren in samenspraak met de betrokkenen. De stikstofaanpak is voor ons geen dictaat. Het is een samenspel.’’ De gedeputeerden willen uiterlijk op 1 juli 2023 een plan klaar hebben. Tegelijk roept Stolk de boeren op om ook zelf met voorstellen te komen. ,,Neem als sector nu al initiatief om je gezamenlijk zo goed mogelijk voor te bereiden op te verwachten regelgeving ook al is nog veel onduidelijk.’’

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter