Nieuws
Opvang 250 Oekraïnse ontheemden bij Voorburg-Noord

B&W van Den Haag gaan 250 Oekraïnse ontheemden opvangen in het voormalige ministerie van Sociale Zaken, Anna van Hannoverstraat direct naast Station Laan van Nieuw Oost Indië (Bezuidenhoutkwartier), onder de rook van Voorburg-Noord. In het voormalige ministerie komt ook het Regionaal aanmeldcentrum voor Oekraïnse vluchtelingen. Dat is nu gevestigd in de Broodfabriek Rijswijk.

Volgens B&W van Den Haag lopen de overeenkomsten voor opvang van Oekraïnse vluchtelingen in het voormalige Koninklijk Conservatorium, Juliana van Stolberglaan Bezuidenhoutkwartier, en de Shell Campus af. In totaal vallen er hierdoor 500 bedden weg. Daarnaast wordt nog onderhandeld over het verlengen van een aantal bestaande overeenkomsten met andere opvanglocaties. Ook van deze 400 bedden is onzeker of ze op termijn beschikbaar blijven.

‘De urgentie om de komende tijd alternatieve locaties te realiseren voor de langdurige opvang van Oekraïense vluchtelingen is dus hoog. We willen immers voorkomen dat mensen die op dit moment al in Den Haag worden opgevangen op straat komen te staan of, tegen de uitspraak van de Raad van State in, in sporthallen opgevangen zouden moeten worden’, aldus B&W van Den Haag in een brief aan hun gemeenteraad.

‘Het college van B&W heeft derhalve besloten om voor de locatie SoZa een overeenkomst te ondertekenen, waardoor deze locatie ingezet kan worden als alternatieve locatie voor de opvang van circa 250 Oekraïense vluchtelingen voor de periode van 1-1-2023 tot 1-11-2023’.

‘Omdat woonruimte schaars, kijken we sinds het begin van de oorlog in Oekraïne met name naar de mogelijkheid om ontwikkellocaties in te zetten als opvanglocaties. Ook SoZa wordt op termijn herontwikkeld (sloop-nieuwbouw). Tot aan de herontwikkeling is reeds al besloten het pand gedeeltelijk in te zetten voor de huisvesting van 40 statushouders (asielzoekers die mogen blijven, red.). Het overige deel van het pand staat leeg, waardoor het beschikbaar is als opvanglocatie. Dit deel maken we geschikt voor de opvang van circa 250 vluchtelingen uit Oekraïne’.

‘Zoals gebruikelijk op de Haagse opvanglocaties wordt beheer en begeleiding op de locatie verzorgd door een sociaal beheerder; een derde partij waarmee we op andere locaties al samenwerken. Sociaal beheer wordt gecoördineerd door een gemeentelijke locatiemanager. In SoZa wordt ook het regionaal aanmeldcentrum geplaatst voor Oekraïense vluchtelingen in de regio Haaglanden. Deze zit op dit moment nog in de Broodfabriek in Rijswijk. De huur van die commerciële evenementenlocatie is echter erg prijzig en kan kosteloos gerealiseerd worden in SoZa. Concreet betekent dit dat vanuit het aanmeldcentrum in SoZa Oekraïense vluchtelingen worden doorverwezen naar opvanglocaties elders in de regio of het land’.

‘Ook gelet op de snelheid waarmee we als gemeente moeten handelen, kies het college ervoor om gebruik te maken van haar wettelijke bevoegdheid om SoZa aan te wijzen als opvanglocatie zonder dat er sprake is geweest van participatie voorafgaand aan dit besluit. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd over deze locatie en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst in december’.

‘Tijdens de informatiebijeenkomst nemen we omwonenden mee in het besluitvormingstraject en de afspraken over beheer van de locatie en gaan we het gesprek aan over eventuele zorgen die in de buurt leven. Daarnaast bespreken we hoe de locatie een goede plaats krijgt in de buurt en welke wensen de omwonenden hebben. Ook staat de vraag staat centraal hoe de vluchtelingen iets kunnen bijdragen voor de buurt en hoe omwonenden iets kunnen doen voor de vluchtelingen’.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter