Nieuws
Vragen over thuiszittende jongeren

CDA-gemeenteraadslid Jorrit Koster wil van B&W informatie over thuiszittende jongeren. Dit naar aanleiding van berichten dat in Nederland 15.000 jongeren die leerplichtig zijn, feitelijk niet op school komen.

= Hoeveel leerplichtige leerlingen uit Leidschendam-Voorburg staan momenteel ingeschreven op een school in Leidschendam-Voorburg dan wel in een andere gemeente, maar gaan stelselmatig niet naar school,

= Hoeveel jongeren in Leidschendam-Voorburg hebben een leerplicht ontheffing,

= Zijn deze gegevens ook op te splitsen per school,

= Welke acties doet de gemeente rondom het achterhalen van de oorzaken van leerlingenverzuim in de gemeente Leidschendam-Voorburg,

= Welke acties neemt het college momenteel om leerlingen die niet naar school gaan te ondersteunen en te begeleiden terug richting school,

= Wordt er in deze gemeente gebruik gemaakt van een onderwijszorg-arrangement? Heeft de gemeente contracten met partijen die onderwijszorg-arrangementen leveren? Zo ja, zijn deze contracten alleen vanuit de Jeugdwet afgesloten of ook via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning,

= Op welke manier gaan leerplichtambtenaren om met schoolverzuim in de gemeente,

= Welke geïntegreerde onderwijsvoorzieningen op het gebied van passend onderwijs heeft de gemeente?

Koster heeft ook vragen gesteld over jongeren die 18 jaar worden in relatie tot jeugdzorg:

= Wat is het beleid ten opzichte van jongeren die 18 jaar worden en op dat moment gebruik maken van jeugdzorg? Blijft de gemeente deze jongeren zorg bieden onder de regelgeving volgens de jeugdzorg zoals de wet dat voorschrijft,

= Zo nee, kan het college aangeven hoeveel jongeren die 18 werden -en een zorg krachtens de jeugdzorg ontvingen- in de afgelopen vijf jaar op hun 18e naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zijn overgebracht? (illustratieve foto)

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter