Nieuws
B&W komen met Burgerberaad

B&W willen een Burgerberaad opzetten om zo de burgerparticipatie vooruit te helpen. Bij het beraad gaat het om een groep inwoners die aanbevelingen doet over het te voeren beleid. Dit op basis van informatie die men van de gemeente krijgt, schriftelijk en mondeling.

B&W willen de inwoners meer betrekken bij activiteiten en projecten. Op die manier moet het draagvlak voor gemeentelijke initiatieven toenemen, moeten plannen beter worden en moet het vertrouwen van de inwoner in de politiek groeien.

Naast het Burgerberaad willen B&W digitale middelen gaan inzetten voor burgerparticipatie. Ook wil men de wijken ingaan en gesprekken met jongeren opstarten.

Een Burgerberaad bestaat uit een groep inwoners die door loting bij elkaar worden gebracht. Het moet daarbij gaan om een doorsnee van de samenleving.

Verantwoordelijk wethouder Marcel Belt wil de plannen binnenkort in een brief aan de gemeenteraad nader uiteen zetten.

D66-gemeenteraadslid Mahjoub Mathlouti heeft B&W inmiddels vragen gesteld over het Burgerberaad:

= Hoe kijkt het college aan tegen het concept van een burgerberaad,

= Is het college van B&W het met de fractie van D66 eens dat burgerparticipatie dat zowel een burgerforum als een burgerberaad hetzelfde doel nastreven, namelijk het uitnodigen tot meedenken en meebeslissen van een representatieve vertegenwoordiging van inwoners voor een bepaald vraagstuk in de gemeente Leidschendam-Voorburg? Zo nee, waarom niet,

= Is het college voornemens om op (korte) termijn te experimenteren met een (vergelijkbaar) concept als een burgerforum en/of burgerberaad? Zo ja, op welke termijn en welke beleidsonderwerpen? Zo nee, waarom niet,

= Is het college van B&W het met de fractie van D66 eens dan met name met het instrument van een kindervragenuur al laagdrempelig geëxperimenteerd kan worden met het betrekken van kinderen? Zo ja, wanneer kan de raad een eerste (voorbereiding tot een) kindervragenuur verwachten? Zo nee, waarom niet?

De gemeenteraadsleden Jorrit Koster (CDA) en Iris Feld (GroenLinks) willen van B&W weten hoe het staat met het betrekken van jongeren bij beleidsplannen:

= Wat is de huidige stand van zaken rondom de plannen van het college voor het betrekken van jongeren bij plan en besluitvormingsprocessen,

= Is het college inmiddels in staat aan te reageren op de motie van D66 of een jongerenraad en of een kindervragenuur geschikte instrumenten zijn om kinderen en jongeren in Leidschendam-Voorburg te betrekken? Zo nee, waarom niet?

= In het coalitieakkoord staat ook dat ‘De gemeente ontwikkelt een programma waarbij alle scholen op bezoek kunnen komen bij de gemeenteraad en leren over democratie en besluitvorming’. Hoe ver is het college met de uitwerking van deze plannen?

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter