Nieuws
Grootse plannen met Mariahoeve

B&W van Den Haag hebben grootse plannen met de wijk Mariahoeve die tegen Voorburg (Essesteijn) en Leidschendam (Veurse Hout) aan ligt. Uiterlijk in 2040 moet de hele wijk draaien op hernieuwbare energiebronnen. De bestaande woningen moeten een goed onderhoudsniveau krijgen (betaalbaar, verduurzaamd en comfortabel). Daarnaast moet er nieuwbouw in de wijk plaatsvinden. De openbare ruimte wordt heringericht zodat de leefbaarheid verbetert. Den Haag spreekt van een ‘proefproject’. B&W willen het aanmelden voor een EU-subsidie die men krijgt als deelnemer aan de EU-Missie ‘100 Climate-Neutral and Smart Cities 2030’. Binnen die missie zijn proefprojecten mogelijk waardoor steden geholpen worden bij het testen van lokale acties om klimaatneutraliteit te bereiken. Het gaat dan onder andere om schone mobiliteit, effectief energiegebruik en duurzame stedenbouw.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter