Nieuws
Tramverbinding via Binckhorst: 575 miljoen

Voor de aanleg van een hoogwaardige openbaar vervoer verbinding (HOV) tussen Den Haag CS, Binckhorst, Station Voorburg met een aftakking via Voorburg-West naar Rijswijk en Delft is 575 miljoen euro uitgetrokken. Het aantal nieuw te bouwen woningen op de Binckhorst en in de driehoek Den Haag HS, Den Haag CS en Station Laan van Nieuw Oost Indië wordt op 35.000 gezet. De 5000 te bouwen woningen op de Binckhorst worden nu al verhoogd naar 6100.

Dat zijn het rijk, de provincie, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg overeen gekomen. Wat de financiële bijdrage van Leidschendam-Voorburg wordt is niet bekend gemaakt.

Bij de aanleg van de HOV, het betreft een tram, gaat het om de eerder gekozen voorkeursvariant via Binckhorstlaan, Maanweg en Huygenstraverse naar Station Voorburg, en via Binckhorstlaan, Prinses Mariannelaan, Geestbrugweg naar Rijswijk/Delft.

Er wordt 333 miljoen euro uitgetrokken voor de planning- en studiefase en de realisatie van het voorkeursalternatief. De rijksoverheid betaalt daarvan 213 miljoen euro, de regio waaronder Leidschendam-Voorburg 115 miljoen. Er was al eerder 242 miljoen voor de HOV gereserveerd.

De gemeente Leidschendam-Voorburg moet nog instemmen met de HOV. Dat moet begin 2023 gebeuren. Alsdan worden de nu gemaakte afspraken geformaliseerd middels het vaststellen van het definitieve voorkeursbesluit en het ondertekenen van een bestuursovereenkomst waarin concrete afspraken over de verdere uitwerking en realisatie van de tramverbinding beschreven staan, evenals afspraken over organisatie, financiële risico’s en kostenbeheersing.

De rijksoverheid reserveert ook nog 59 miljoen voor een aanvullend mobiliteitspakket CID Binckhorst.

Rijksoverheid en regio, waaronder Leidschendam-Voorburg, steken 2,15 miljard euro in het verhogen van de capaciteit op de spoorlijn Leiden–Dordrecht (tussen Den Haag en Dordrecht acht sprinters per uur, nieuw station Rijswijk-Buiten) alsmede woningbouw (75.000 woningen) langs die spoorbaan; het verhogen van de frequentie RandstadRail tussen Den Haag en Zoetermeer; het vaker laten rijden metro Den Haag – Rotterdam; realisatie snelle busverbinding Leiden – Zoetermeer via Stompwijk.

De regio, waaronder Leidschendam-Voorburg, betaalt 465 miljoen euro. Wat de rekening voor Leidschendam-Voorburg daarbij is, is nog onbekend. Het rijk reserveert bovendien 103 miljoen euro voor aanvullende mobiliteitsmaatregelen. Overeengekomen is ook te investeren in Station Laan van Nieuw Oost Indië op de grens van Den Haag en Voorburg-Noord.

Verder is afgesproken 6,5 miljoen euro te steken in het verbeteren van de fietsverbinding tussen Leidschendam-Voorburg en Leiden. De rijksoverheid draagt daarvan 2,7 miljoen euro. Wat Leidschendam-Voorburg moet bijdragen is nog onbekend.

De rijksoverheid heeft toegezegd in 2026 te komen met een zogenoemd tracébesluit inzake de N14. Dat betreft het ondergronds brengen van de kruisende wegen in Leidschendam-Voorburg. Dat betekent dat de echte start van de werken niet eerder dan 2028 zal zijn. Die gaan naar schatting drie jaar duren.

De besluitvorming rond de HOV is opvallend aangezien er bijna 500 zienswijzen (bezwaren) zijn ingediend tegen het eerder bekend gemaakte voorkeurstracé. Die zijn nog niet afgehandeld voor de betrokken overheden. De besluitvorming betekent feitelijk dat alle bezwaren zullen worden afgewezen.

Verantwoordelijk wethouder Jeffrey Keus stelde in het verleden dat het voorkeurstracé te veel minnen bevatte, met name voor Voorburg-West. Hij zei die minnen in plussen te willen omzetten. Nu zegt hij: ,,Er zijn nog steeds grote zorgen in Voorburg-West over de gevolgen van de komst van de tram op het woon- en leefklimaat. Die neem ik serieus. Vooruitlopend op definitieve besluitvorming gaan we in co-creatie kijken welke kansen er liggen in het gebied. Ik heb er vertrouwen in dat er voldoende geld beschikbaar komt voor de verbetering van Voorburg-West.”

,,Ook moeten we aandacht blijven houden voor de lange termijn. De mogelijke doortrekking van de verbinding naar Zoetermeer in de toekomst moet ondergronds. Daar moeten we nu al het gesprek over aangaan, ook in het licht van het initiatief van de Huygenstunnel.”

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter