Nieuws
Armoedebeleid zaak van de gemeente

Kwijtschelding van de zuiveringslasten klinkt sympathiek maar verschuift het probleem. Dat stelt de Algemene Waterpartij (AWP), actief binnen Hoogheemraadschap Delfland, waar ook Voorburg onder valt. AWP reageert op een voorspel van PvdA en WaterNatuurlijk om voor één jaar kwijtschelding toe te staan op de heffing voor de zuivering van rioolwater voor mensen wier inkomen tot maximaal 20 procent boven het minimum ligt.

Ook de AWP is geschrokken van het effect van de stijging van de energieprijzen op de dagelijkse kosten van de rioolwaterzuivering, zegt Hans Middendorp, AWP-fractievoorzitter. ,,Vijftig euro omhoog, dat is veel voor een waterschap. Maar laten we niet overdrijven, dat is iets meer dan vier euro per maand. Alle prijzen zijn gestegen en voor vier euro krijg je op een terras in Den Haag nog net een biertje.”

De AWP ziet veel meer in kostenverlaging in combinatie met aanboren van extra inkomsten voor de rioolwaterzuivering. Windmolens en zonnepanelen leveren geld op. Maar ook de grondstoffen fosfaat en cellulose zijn geld waard, en die spoelen nu nog de zee in. Warmtewinning uit water is op termijn ook winstgevend.

De AWP stelt dat door het Rijk de verantwoordelijkheid voor armoedebeleid bij de gemeenten neergelegd. Wettelijk is bepaald dat vanuit de gemeentelijke bijstandsuitkering alle lasten moeten kunnen worden voldaan. Waterschappen en provincies hebben geen rol in het armoedebeleid. En dat wil de AWP ook zo houden.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter