Mening
Blog: Allemaal nep

Het hoge woord is er uit: de hoogwaardige openbaar vervoer verbinding (HOV) tussen Den Haag CS, Binckhorst en Station Voorburg, met aftakking naar Rijswijk/Delft wordt aangelegd volgens het al in 2017 door topambtenaren bepaalde tracé: Binckhorstlaan, Maanweg, Huygenstraverse en richting Rijswijk: Binckhorstlaan, Prinses Mariannelaan, Geestbrugweg.

Dat blijkt uit een brief van minister Mark Harbers (infrastructuur) aan de Tweede Kamer. Een stuk opgesteld nadat hij op donderdag 10 november met vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Den Haag, gemeente Leidschendam-Voorburg en gemeente Rijswijk om tafel zat.

Toegegeven, er zijn sinds 2017 talloze omtrekkende bewegingen gemaakt. Zeker nadat omwonenden zich na medio 2020, toen de plannen formeel bekend werden, massaal begonnen te roeren. Gevolgd door gemeenteraadsleden in Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Dat was echter niet meer dan window dressing: eerder gericht op het onderbouwen van de keuze uit 2017 dan tegemoet komen aan alle bezwaren en protesten.

Zo werd de besluitvorming over het tracé nog een dunnetjes over gedaan omdat zogenaamd niemand zich meer kon herinneren hoe er destijds besloten was tot de gekozen route. Vervolgens werden er allerlei tracévarianten bekeken die echter even snel als ze opkwamen weer van tafel verdwenen. Elk met een eigen argumentatie.

Ok, de door Den Haag gewenste lightrail komt er niet. De HOV wordt een tram, model RandstadRail. En het doortrekken van de HOV vanaf Station Voorburg richting Zoetermeer is voor nu ‘geparkeerd’. Tot ergens rond 2030, dan wordt er opnieuw naar gekeken.

Zonder de route naar Zoetermeer werd een deel van de bezwaren van de politici in Leidschendam-Voorburg ondervangen. Datzelfde gold voor de belofte dat de HOV-baan de scouting Livingstone-Miriam en Opa’s veldje ongemoeid zou laten. Dat de baan daar om heen zou lopen stond eigenlijk al vanaf het begin vast, maar dat terzijde.

Het in 2017 gekozen tracé betekende ook geen HOV door de Prinses Mariannelaan richting Station Voorburg via de oude rails van tram 10. Ook dat is keurig, opnieuw, bevestigd dus kunnen de gemoederen ook daarover tot bedaren komen.

Rest het stuk Binckhorstlaan richting Geestbrug. Daar zal wat omwonenden betreft nog heel wat moeten gebeuren om de overlast voor hen te beperken. Alleen is daar nu niets over afgesproken of vastgelegd. Dat probleem is naar de toekomst verschoven.

Zoals wel meer. Het financiële aandeel van Leidschendam-Voorburg in het HOV-project bijvoorbeeld. Afgaande op een bijdrage van 3 procent die ten behoeve van eerdere mobiliteitsmaatregelen in en rond de Binckhorst werd betaald, komt de rekening nu op 15 tot 20 miljoen euro uit. Prijspeil 2022 wel te verstaan. Als de aanleg écht start is dat dus meer. Of de 3 procent gehandhaafd wordt, dan wel wordt aangepast, staat ook in de sterren geschreven.

Nu is het project de laatste tijd begeleid door een overleg van omwonenden onder regie van het projectteam HOV. Met andere woorden: de belanghebbenden zelf. Deelnemers aan dat beraad klaagden regelmatig over de ‘sturing’ van vergaderingen, de slechte informatievoorziening, te korte reactietijden, de eigen machteloosheid.

Dat blijkt nu wel. De lijn uit 2017 is gewoon doorgetrokken. Sterker nog, er zijn nu knopen doorgehakt daar waar 680 mensen die de moeite namen een zienswijze op het eerder gepubliceerde voorkeurstracé in te dienen, nog steeds op antwoord wachten. Van die personen komt twee derde uit Leidschendam-Voorburg. Voorburg-West vooral.

Zij weten nu dus al dat de door hen te berde gebrachte bezwaren en alternatieven naar de prullenbak zijn verwezen. Het tracé is immers al bepaald, het geld is er nu voor uitgetrokken. De HOV gaat door zoals gepland. Punt uit.

Dat dat het scenario was stond eigenlijk ook al vanaf den beginne vast. De belangen van rijksoverheid, provincie en gemeente Den Haag (woningbouw en ontsluiting) waren te groot. Daar konden en mochten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en de omwonenden geen roet in het eten gooien. Begin 2023 moeten de gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg en Rijswijk alleen nog formeel ‘ja’ knikken. Daarna kan de HOV-aanleg opgepakt worden.

Vijf jaar lang is er een show opgevoerd rond een al lang bepaalde toekomst. Inspraak? Allemaal nep. Invloed? Allemaal nep. Een paar bomen meer langs de Binckhorstlaan/Prinses Mariannelaan dienen straks als schaamlap richting emotionele inwoners van Voorburg-West.

En dan vragen politici zich nog af waarom het vertrouwen van de burgers in de politiek afneemt; waarom het geloof in transparantie, burgerparticipatie en de democratie zelf als sneeuw voor de zon verdwijnt. Leerboek HOV.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter