Nieuws
Gemeente kent al verbod gebruik lachgas

In Leidschendam-Voorburg is het verboden buiten lachgas te gebruiken als daardoor hinder ontstaat voor personen of de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. Dat staat sinds 2021 in de Algemene plaatselijke verordening (APV). Dit weekeinde maakte het kabinet bekend dat er vanaf 1 januari 2023 een lachgasverbod in heel Nederland van kracht wordt. Daarmee wordt het verboden om lachgas binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te verkopen of te hebben. Zijdens de nationale politie is met tevredenheid op het kabinetsbesluit gereageerd. Tegelijk laat de politie weten het verbod met ingang van 2023 niet te kunnen handhaven vanwege nog ontbrekende details.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter