Nieuws
Indieners zienswijzen moeten wachten

De 680 personen die een zienswijze hebben ingediend over de komst van een hoogwaardige openbaar vervoer verbinding (HOV) tussen Den Haag CS, Binckhorst, Station Voorburg met een aftakking naar Rijswijk/Delft, moeten geduld hebben. Er is volgens de projectorganisatie Binckhorst Bereikbaar ‘veel tijd nodig’ om ze zorgvuldig te beantwoorden. De 680 mensen dienden 465 zienswijzen in. Bij twee derde gaat het om inwoners uit Leidschendam-Voorburg.

Maandag maakte minister Mark Harbers (infrastructuur) bekend 575 miljoen euro te steken in de HOV-tram die volgens het voorkeurstracé moet gaan lopen: Binckhorstlaan, Maanweg, Huygenstraverse naar Station Voorburg; Binckhorstlaan, Prinses Mariannelaan, Geestbrugweg naar Rijswijk/Delft. In Voorburg-West hebben de plannen voor veel onrust gezorgd.

Het voorkeurstracé stond in het Ontwerp masterplan bereikbaarheid. Tussen 8 augustus en 19 september kon eenieder daarop een zienswijze indienen. Er kwamen zienswijzen binnen over: Uitgangspunten van de verkenning en beoordeling van de tracés; Ontwerp, ligging en technische inpassing; Leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en groen; Vervoerwaarde; Verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeren; Communicatie en participatie proces.

Verder zijn er volgens de projectorganisatie veel voorstellen gedaan voor de vervolgfase en eventueel aanvullende onderzoeken.

De beantwoording van de zienswijzen komt in een Nota van Antwoord te staan. Die maakt onderdeel uit van de stukken die onder andere door B&W van Leidschendam-Voorburg aan hun gemeenteraad worden aangeboden ter besluitvorming over de HOV.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter