Nieuws
B&W kunnen Mall-eigenaar niet dwingen

B&W kunnen Mall-eigenaar URW niet dwingen een bepaald aantal plekken om fietsen neer te zetten, te realiseren. Er kan hoogstens over overlegd worden. Dat heeft wethouder Jeffrey Keus CDA-gemeenteraadslid Lieke Muller laten weten in antwoorden op vragen. Er zijn nu 1500 fietsparkeerplekken bij de Mall.

Begin 2023 realiseert URW een bewaakte, overdekte fietsenstalling die ook geschikt is voor scooters aan de Burgemeester Banninglaan, bij nummer 4. URW is niet van plan nog meer van deze faciliteiten te realiseren. Eerst wil men de ervaringen met de eerste overdekte stalling afwachten, zo bericht Keus.

B&W en URW overleggen wel over het beter en logischer ontsluiten van de bestaande plekken om fietsen neer te zetten, vanaf de fietspaden rondom de Mall. Daarnaast werkt URW aan een aparte parkeerplek voor scooters.

Er is nog een meningsverschil over de fietsenstalling bij P1. Hier komt een plek voor kleine publieksgerichte acties. B&W kunnen daarmee instemmen mits de entrees van de Mall vrij blijven en een en ander niet ten koste gaat van het parkeren en de verkeersafwikkeling. B&W vatten daar ook het behoud van voldoende parkeerplekken voor fietsen op die plek onder; URW niet. (illustratieve foto)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter